Gå videre til innhold
Jens Glad Balchen, den krasse

Bilde -

Jens Glad Balchen, den krasse

Gjennom første halvdel av 1990-tallet kom Jens Glad Balchen med en rekke krasse utspill om organiseringen av norsk forskning generelt og forholdet mellom NTH og SINTEF spesielt. Med disse utspillene forsterket han inntrykket av å være en rabulist og en urokråke. Samtidig sluttet han aldri å jobbe med reguleringsteknikken i praksis; selv etter at han gikk av med pensjon, fortsatte han å søke om forskningsmidler.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 5504 x 7296, 27.7 MB
Last ned

Pressekontakt

Glenn Jensen Mangerøy

Glenn Jensen Mangerøy

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Samfunnsfag og humanistiske fag. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97556626

Relaterte nyheter