Gå videre til innhold
Jens Glad Balchen og DIANA

Bilde -

Jens Glad Balchen og DIANA

Jens Glad Balchen og den analoge datamaskinen DIANA i juni 1954. Maskinen var den første av sitt slag bygget i Norge.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 3426 x 5115, 23.2 MB
Last ned

Pressekontakt

Glenn Jensen Mangerøy

Glenn Jensen Mangerøy

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Samfunnsfag og humanistiske fag. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97556626

Relaterte nyheter