Gå videre til innhold
12 kvinnelige filosofer

Pressemelding -

12 kvinnelige filosofer

Filosofihistorien fortelles ofte som en historie om menn, og mange av de største filosofene har også, av naturlige årsaker, vært menn. Men kvinner har ikke vært totalt fraværende gjennom filosofihistorien. Selv om kvinners liv ofte har vært levd i privatsfæren der de har tatt seg av barn og familie, har det allikevel til visse tider og under visse forutsetninger vært mulig for enkelte kvinner å delta i et filosofisk ordskifte. Og det er det denne boken til Ingeborg W. Owesen handler om.

Gjennom tolv kapitler og tolv utvalgte kvinnelige tenkere, fra antikken og frem til i dag, blir vi kjent med hva disse kvinnene tenkte og skrev, men også hvordan det overhodet var mulig for dem å ytre seg filosofisk.

Ved å gi kvinnelige filosofer mer oppmerksomhet og gjøre dem mer tilgjengelige, blir det lettere å studere og diskutere arbeidene deres. Et viktig formål med denne boken er å bidra til at kvinnelige tenkere får en større – og mer rettmessig – plass i filosofihistorien.

Bla i boken her.

Bokinformasjon:
12 kvinnelige filosofer
Ingeborg W. Owesen
ISBN 9788245037364
Kr. 369,– | 171 sider | Utgitt 2024
Fagbokforlaget

Related links

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Mona Bruvik

Mona Bruvik

Pressekontakt Markedskonsulent Humaniora og samfunnsfag 99589615

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge