Gå videre til innhold
Annette Kierulf og Caroline Kierulf. Å skape en verden

Pressemelding -

Annette Kierulf og Caroline Kierulf. Å skape en verden

Annette Kierulf (f. 1964) og Caroline Kierulf (f. 1968) har siden midten av 1990-tallet bidratt til å revitalisere tresnittet som et medium for kritisk refleksjon. Tresnittet var det første massemediet i Europa. Det ble brukt til å spre nyheter og satire i form av flygeblad og plakater. Søstrene Kierulf låner fra denne upretensiøse siden ved tresnittet, sammen med referanser til dets mangfoldige historie som kunstmedium.

Landskapsmotiv er det dominerende i Annette Kierulfs kunst, og det har ledet henne til spørsmålet: «Hvordan kan en feministisk nylesning av landskapsmotivet ta form?» Caroline Kierulf har undersøkt forestillinger om kjønn med utgangspunkt i ukemagasinet Alle Kvinners Blad fra 1940- og 50-tallet. Hun har spurt seg: «Kan vi speile oss i ting fra fortiden slik at vi kan se vår egen virkelighet tydeligere?» Begge er opptatt av de mekanismene som former oss som mennesker, enten de er ideologiske, økonomiske eller kulturelle.

Boken Å skape en verden gis ut i forbindelse med en større utstilling med samme tittel på KODE Kunstmuseer og komponisthjem høsten 2022. Boken gir en fyldig presentasjon av de utstilte verkene og dokumenterer Kierulf-søstrenes tidligere fellesutstillinger. Kunstner Lotte Konow Lund og kunsthistorikerne Jorunn Veiteberg og Patricia Berman bidrar med lengre essay om de to kunstnerne og deres langvarige samarbeid.

Boken er utgitt med støtte fra Fritt ord.

Bokinformasjon: ISBN 9788245043709 | Utgitt oktober 2022 | Sider 256 | Pris kr 469 ,- 

Presseeksemplar: For presseeksemplar, kontakt undertegnede

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811
Mona Bruvik

Mona Bruvik

Pressekontakt Markedskonsulent Humaniora og samfunnsfag 99589615
Jens Helleland Ådnanes

Jens Helleland Ådnanes

Pressekontakt Markedskonsulent Sykepleie og psykologi 90745151

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge