Gå videre til innhold
Bærekraftig økonomi | Bokbad 21. april

Pressemelding -

Bærekraftig økonomi | Bokbad 21. april

21. april blir det bokbad av Bærekraftig økonomi, en bok som handler om hva som forårsaker en av vår tids største utfordringer – klima- og miljøkrisen – og tar opp hva vi kan gjøre for å skape en bærekraftig framtid.

Her ligger et utdrag fra de første sidene i boken.

Hvordan tenke nytt om økonomi og økologi?

Boken Bærekraftig økonomi tar utgangspunkt i økologisk og institusjonell økonomi og tilbyr en verktøykasse med begreper som kan hjelpe oss å løse utfordringene som ligger foran oss med å skape en bærekraftig økonomi. Mens teknologisk endring er viktig er det lite som tyder på at det grønne skiftet lar seg gjennomføre uten en grunnleggende endring i de politiske og økonomiske systemene. Du møter forfatter Arild Vatn som i samtale med Erling Krogh, med mål om å legge til rette for en opplyst samtale omkring det største spørsmålet i vår tid.

Vi vil også få kommentarer til boken fra samfunnsøkonom Maria Reinertsen og sosiolog Thomas Hylland Eriksen.

Bokbad 21. april, kl. 19.00 til 21.00 
Litteraturhuset i Oslo

Meld deg på bokbadet her

Presseeksemplar og forfatterkontakt:
Maria Myrhaug, Fagbokforlaget: maria.myrhaug@fagbokforlaget.no

Related links

Emner


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Maria Myrhaug

Maria Myrhaug

Markedskonsulent Økonomi- og administrasjonsfag 99597909

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge