Gå videre til innhold
Bedre produkter – Håndbok i produktledelse og digital produktutvikling

Pressemelding -

Bedre produkter – Håndbok i produktledelse og digital produktutvikling

Å jobbe med digitale produkter, handler ikke om å bli ferdig, men å forbedre. Brukerne får nye behov og vaner, konkurrenter dukker opp, nye lover blir vedtatt. Plutselig står vi midt i en pandemi, økonomiske nedgangstider, klimakrise. Verden står ikke stille, så da kan ikke produktet stå stille.

Ida Aalen viser i sin nye bok Bedre produkter hvordan vi kan si farvel til prosjektplanene og omfavne fordelene ved at produkter aldri blir ferdig. Her slipper du å lese om enorme amerikanske selskaper og anekdoter fra Silicon Valley. I stedet blir du kjent med hvordan norske virksomheter – offentlige og private, små og store – håndterer utfordringene med digital produktutvikling og produktledelse.

Produktledelse er et fagområde som er avgjørende for hva slags digitale produkter vi får. Der ligger det et stort ansvar, for digitale produkter skaper frustrasjon hver dag, det være seg for innbyggere, kunder eller arbeidstagere. Digitalisering i seg selv skaper ingen verdi. Men når man får til å lage et godt digitalt produkt, kan det løse problemer for veldig mange mennesker samtidig.

Les utdrag fra boken her


Om forfatteren:
Ida Aalen (f. 1985) har jobbet med digital produktutvikling i 15 år. Hun startet karrieren sin som interaksjonsdesigner. I 2017 var hun med å etablere Confrere, et produkt som gjorde det enkelt for fastleger og psykologer å tilby videokonsultasjoner. Etter fem år som produktdirektør i Confrere ble hun i 2022 selvstendig produktcoach. I dag hjelper hun norske virksomheter med produktledelse og produktutvikling. Ida Aalen har tidligere skrevet tre bøker om sosiale medier.

Bokinformasjon:
Bedre produkter – Håndbok i produktledelse og digital produktutvikling
Ida Aalen
ISBN 9788245045321
Kr. 429,– | 220 sider | Utgitt 2023
Fagbokforlaget

Kontaktinformasjon:
For kontakt med forfatter, mer informasjon om boken eller presseeksemplar, ta kontakt med undertegnede.

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Mona Bruvik

Mona Bruvik

Pressekontakt Markedskonsulent Humaniora og samfunnsfag 99589615

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge