Følg Fagbokforlaget

Boklansering: «Byens glemte hager - Bergen, en innfallsport for hagekunst 1276-1900»

Pressemelding   •   des 04, 2018 13:54 CET

Dreiers prospekt «2den Udsigt fra Nyegaard til Solem 1827» (Nasjonalbiblioteket)

Byens glemte hager beskriver Bergens hagehistorie i perioden fra 1276 til 1900, en historie som er mye mer omfattende enn tidligere kjent. Vi får et unikt innblikk i hagekunstens utvikling ved å følge historiske personer, hager og hendelser, fra middelalderens slotts- og klosterhager, via renessansens stramme mønstre til opplysningstidens landskapsstil og borgerskapets lyststeder.

Bergens utvikling som by, med skiftende moter og levesett, vises fra en ny og kanskje overraskende side med bakgrunn i et omfattende arbeid med historiske bykart, gamle og nye trykksaker, bilder, fotografier og arkiver, så vel som muntlige beretninger. Ikke minst forteller boken om bergensernes evne til å fryde seg over hager og parker som et sted for glede, nytelse og nytte. Her dokumenteres en tradisjon som må dyrkes for å bevares, og dermed pålegges også byen et stort ansvar.

Boken vil forhåpentlig være en viktig referanse i forskning om og formidling av en fascinerende del av vår kulturhistorie, og spore til økt aktpågivenhet for byens grønne lunger.

Lansering:
Tid: Onsdag 05.12 kl. 14. Arrangementet vil vare ca. 1 time.
Sted: Realfagsbygget (UiB) i Allégaten. Foajeen i første etasje (tredje etasje fra gateplan), inngang midt på bygget.
Forfatteren vil fortelle om arbeidet med boken.

Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no