Gå videre til innhold
Christine Meyer og Victor Norman bokaktuelle med «Ikke for å konkurrere»

Pressemelding -

Christine Meyer og Victor Norman bokaktuelle med «Ikke for å konkurrere»

I sin nye bok tar Meyer og Norman et oppgjør med den ukritiske bruken av markedsøkonomiske begreper og styringsverktøy i offentlig sektor. Ikke for å konkurrere handler om norske etater og virksomheter i dag og i tiårene fremover. Boken lanseres på Kulturhuset (Oslo) torsdag 19. september klokken 17.00.

Jobben – oppdraget – må gjenvinne førsteplassen i det interne og offentlige ordskiftet om offentlig virksomhet. Det må handle om hvorfor oppdraget skal høre hjemme i offentlig sektor, hva oppdraget går ut på, og hvordan det kan realiseres. Meyer og Norman ønsker å få oppmerksomheten tilbake til disse tre fundamentalspørsmålene.

– Vi har skrevet denne boken av en grunn. Grunnen er "res publica" – den offentlige sak, altså den jobben offentlig sektor skal utføre – som vi mener er kommet ut av fokus i et vell av rapporteringskrav, styringsdokumenter, organisatoriske reformer, krav til egeninntjening, forsøk med såkalt «new public management», og alt annet som handler om hvordan etater og offentlige virksomheter skal se ut og te seg snarere enn om hva de skal gjøre, innleder forfatterne.

Offentlige etater og virksomheter er ikke der for å konkurrere eller for å tjene penger. De er der for å utføre oppdrag for, og på vegne av, innbyggerne. Dette betyr at offentlige virksomheter er fundamentalt forskjellige fra private, og at de trenger et annet begrepsapparat og andre strategiske styringsverktøy enn privat sektor. Boken bygger, ved hjelp av samfunnsøkonomisk og strategifaglig teori, et rammeverk for oppdragsformulering og strategiutvikling for statlige og kommunale etater.

Christine Meyer er professor i strategi og ledelse ved NHH, og Victor Norman har vært professor i samfunnsøkonomi samme sted. Begge har lang erfaring fra politikk og offentlig administrasjon.


LANSERING:

Fagbokforlaget inviterer til bokbad med forfatterne Christine Meyer og Victor Norman, Rune Sørensen (professor ved Handelshøyskolen BI) og Mari Trommald (direktør i Barne-, ungdoms- og familieetaten). Bademester er Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten.

Tid: Torsdag 19. september, klokken 17.00

Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo

Les mer om lanseringen her.

Kontaktinformasjon forfatter og presseksemplar:

Christine Meyer Christine.Meyer@nhh.no 95205699

Victor Norman victor.norman@nhh.no

For presseeksemplar eller annet materiell, kontakt undertegnede. 

Related links

Emner


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811
Mona Bruvik

Mona Bruvik

Pressekontakt Markedskonsulent Humaniora og samfunnsfag 99589615
Jens Helleland Ådnanes

Jens Helleland Ådnanes

Pressekontakt Markedskonsulent Sykepleie og psykologi 90745151

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge