Gå videre til innhold
Den første boken om Forsvarets operasjoner på Balkan 1992-2005 lanseres 12. desember

Pressemelding -

Den første boken om Forsvarets operasjoner på Balkan 1992-2005 lanseres 12. desember

Mellom 1992 og 2005 gjorde mer enn 12 000 norske menn og kvinner tjeneste i internasjonale militæroperasjoner på Balkan. De skulle skape fred og få slutt på den etniske rensningen i «Europas urolige hjørne». Krig i Europa er den første samlede fremstillingen av Forsvarets innsats på Balkan, og 12. desember er det lanseringsseminar i Fanehallen på Akershus festning.

Forsvarets engasjement på Balkan varte fra 1992 til 2005 – fra tiden som fredsbevarere i FNs tjeneste til krig under NATOs ledelse. Krig i Europa forteller om 13 år med skremmende og brutale krigshandlinger.

Boken gir innsyn i regjeringens diskusjoner og offiserers og byråkraters overveielser. Men først og fremst gir boken et enestående innblikk i norske soldaters opplevelser på Balkan. Mer enn 12 000 norske menn og kvinner tjenestegjorde med mål om å skape fred og få slutt på den etniske rensningen i «Europas urolige hjørne».

Forskerne bak boken er Håkon Lunde Saxi, førsteamanuensis ved Seksjon for militærstrategi og fellesoperasjoner ved Stabsskolen og Martin Lau Slåtten, forsker ved Senter for sivil-militære relasjoner ved Institutt for forsvarsstudier.

Lanseringsseminar:
12. desember inviterer Forsvarets høyskole til lanseringsseminar for boken i Fanehallen på Akershus festning. Les hele programmet her.

Presseeksemplar:
Ta kontakt med Glenn Jensen Mangerøy, Fagbokforlaget: 975 56 626 / glenn.mangeroy@fagbokforlaget.no

Forfatterkontakt:
Håkon Lunde Saxi: 992 78 704 / hsaxi@mil.no
Martin Lau Slåtten: maslatten@mil.no

Related links

Emner


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811
Mona Bruvik

Mona Bruvik

Pressekontakt Markedskonsulent Humaniora og samfunnsfag 99589615
Jens Helleland Ådnanes

Jens Helleland Ådnanes

Pressekontakt Markedskonsulent Sykepleie og psykologi 90745151

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge