Gå videre til innhold
Dødshjelp

Pressemelding -

Dødshjelp

Dødshjelp er et følelsesmessig og ideologisk minefelt der meningene er sterke. Hovedårsaken til temperaturen rundt dette temaet er trolig at det dreier seg om noe så kontroversielt og problematisk som å ta liv. I denne boka forsøker forfatteren å komprimere et nærmest uoverkommelig tema på få sider. Dødshjelpfeltet er preget av mye uklarhet og mange misforståelser om fundamentale skillelinjer og begreper, og denne boka bidrar med viktig «ryddearbeid» i så måte.

Boka retter seg mot personer fra en rekke fagfelt som på ulike vis enten forsker på dødshjelp eller tangerer temaet på forskjellige måter. Den henvender seg også til leger, sykepleiere og annet helsepersonell, studenter innen helsefagene, politikere, stortingsrepresentanter, journalister og kommentatorer, ideelle verdibaserte organisasjoner og den engasjerte borger.

Forfatter Lars Johan Materstvedt har forsket på dødshjelp i over 20 år, blant annet som ansatt i Kreftforeningen.

Bokinformasjon

ISBN:9788245039283
Antall sider: 123
Pris: 329
Utgitt: 2022. 
Utgave: 1

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811
Mona Bruvik

Mona Bruvik

Pressekontakt Markedskonsulent Humaniora og samfunnsfag 99589615
Jens Helleland Ådnanes

Jens Helleland Ådnanes

Pressekontakt Markedskonsulent Sykepleie og psykologi 90745151

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge