Gå videre til innhold
«Folka og landskapet - Ei vandring i artsrike kulturmarker» av Ellen Svalheim.
«Folka og landskapet - Ei vandring i artsrike kulturmarker» av Ellen Svalheim.

Pressemelding -

En bok fylt av respekt og kjærlighet til naturen, jordbrukskulturen og menneskene som skjøtter den

Kulturlandskapet er blitt til gjennom tusener av år og er et egnet sted for å ta vare på kulturhistorien og biologisk og genetisk mangfold. Men skal kulturlandskapet bevares og formes videre, krever det tilstedeværelse og videre skjøtsel. I en ny bok, «Folka og landskapet», ser biolog og forsker Ellen Svalheim på hvordan vi ved å sørge for mangfold i kulturlandskapet, kan sikre en bærekraftig fremtid. Boken prelanseres torsdag 26. september.

I flere tiår har biolog og forsker Ellen Svalheim vandret i den sårbare, kulturavhengige naturen i Norge sammen med de som kjenner landskapet aller best, nemlig brukerne. For kulturlandskapsverdiene har jo blitt til gjennom folka sitt nærvær i landskapet gjennom årtusenene, og de er avhengig av en fortsatt skjøtsel.

Nå har hun skrevet bok om denne vandringen som tar deg helt med til kongens slott, og til spørsmålet: Hvordan hindre at det kulturavhengige artsmangfoldet går tapt nå i effektiviseringens og mekaniseringens tidsalder? For avhengigheten er gjensidig. Det var mangfoldet som bokstavelig talt gjorde det mulig for oss å overleve i dette landet. Det kan også være nøkkelen til å overleve i framtida. Slik er kunnskap om det kulturavhengige, biologiske mangfoldet avgjørende for vår ferd mot ei bærekraftig framtid.

Ellen Svalheim (f. 1963) er forsker ved NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). Hun står bak «Arvesølvmodellen», en forvaltningsmodell som tar sikte på å bevare og sikre artsmangfoldet i det kulturavhengige landskapet for framtidige generasjoner.


PRELANSERING:
Fagbokforlaget, NIBIO, Miljødirektoratet, ØKOUKA og Grimstad Bibliotek inviterer til prelansering:

Tid: Grimstad bibliotek, Jernbanebrygga 1, Grimstad
Sted: Torsdag, 26. september 26, klokken 18:30

Møt forfatteren Ellen Svalheim, biolog og forsker ved NIBIO Landvik, når hun presenter sin bok sammen med seniorrådgiver Dordi Kjersti Mogstad fra Miljødirektoratet og forlagsredaktør Lasse Postmyr i Fagbokforlaget.

Arrangementet er en del av ØKOUKA programmet, som i år finner sted i Agder i uke 39. Det er ingen påmelding til arrangementet. Les mer om lanseringen her.

Vel møtt!


BOKINFORMASJON:

Folka og landskapet - Ei vandring i artsrike kulturmarker
ISBN 9788245025187, kr 449,–
Utgis 5. november 2019

Kontaktinformasjon forfatter:
Ellen Svalheim, ellen.svalheim@nibio.no

Presseksemplar:
For presseeksemplar eller annet materiell, kontakt undertegnede.

Related links

Emner


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Malgorzata Bak

Malgorzata Bak

Markedskonsulent Teknologi og realfag +4755388735

Relatert materiale