Gå videre til innhold
Fagbokforlagets lærebokstipend tildeles seks nye lærebokprosjekter

Pressemelding -

Fagbokforlagets lærebokstipend tildeles seks nye lærebokprosjekter

Fagbokforlagets lærebokstipend tildeles seks ulike lærebokprosjekter for høyere utdanning våren 2022. 

I sterk konkurranse med en stor menge søkere, fordeles Fagbokforlagets lærebokstipend våren 2022 på seks ulike prosjekter. Mottakerne vil alle skrive nyttige og nyskapende lærebøker som studenter vil få nytte av i årene som kommer. Her er listen:

  • Leidulf Melve (UiB) og Eivind Heldaas Seland (UiB): Å studere historie
  • Christian Bjerke (HiØ) og Jessica P.B. Hansen (HiØ): Muntlighet i norskfaget på 1.-7. trinn
  • Nina Veflen (BI): Multisensorisk markedsføring
  • Henning Fjørtoft (NTNU) og Iris Hansson Myran (NTNU): God kommunikasjon mellom hjem og skole
  • Tine Degerstrøm Stenvold (UiT) og Sissel With Stephansen (Nord): Regnskapsorganisering og regnskapsførers rolle
  • Anders Malkomsen (OUS): Eksistensielle meningskriser – forståelse og klinisk håndtering

Les mer om alle vinnerprosjektene her

Vi gratulerer vinnerne!

Om stipendet: 
Fagbokforlagets lærebokstipend tildeles søkere med gode ideer til lærebokprosjekter i høyere utdanning. Vi deler ut inntil 350 000 kroner vår og høst, og potten fordeles på flere prosjekter. Stipendmottakerne vil få god oppfølging fra våre erfarne forlagsredaktører, og den ferdige boka vil bli utgitt på Fagbokforlaget, både på papir og som e-bok.

Kontakt:
Anne Ivarsen, Administrasjonssjef og koordinator lærebokstipendet
Tlf: | E-post: anne.ivarsen@fagbokforlaget.no

Related links

Emner


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Glenn Jensen Mangerøy

Glenn Jensen Mangerøy

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Samfunnsfag og humanistiske fag. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97556626

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge