Gå videre til innhold
Grønt sosialt arbeid: ny bok utforsker den sosialfaglige rollen i det grønne skiftet

Pressemelding -

Grønt sosialt arbeid: ny bok utforsker den sosialfaglige rollen i det grønne skiftet

Begrepet green social work brukes hyppig internasjonalt, men det finnes lite faglitteratur på norsk. Før nå.

Sosialarbeidere vet at kriser rammer hardest dem som har det vanskelig fra før. Den nye antologien Grønt sosialt arbeid — Grønn omstilling i helse- og sosialfaglig praksis utforsker sosialfaglige løsninger og knytter klimahensyn til sosialarbeideres praksis. Fellesorganisasjonen (FO), fagforeningen for sosialarbeidere, bidrar til å adressere sentrale spørsmål rundt dette med den nye boken.

Les mer om boken her.
Bla i boken her.

LANSERING:
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsalléen 29, Oslo
Tid: Mandag 6. november, klokken 17:00
Les mer om lanseringen her.

BOKENS FAGREDAKTØRER:

Marit Selfors Isaksen, Ole Henrik Kråkenes og Hanne Glemmestad sitter i FOs forbundsledelse og leder profesjonsrådene for vernepleiere, barnevernspedagoger og sosionomer. FO har tatt initiativet til boken.

TEMAER UNDER LANSERINGEN:

 • Grønn omstilling i helse- og sosialfaglig praksis
  Hanne Glemmestad, Marit Selfors Isaksen og Ole Henrik Kråkenes
 • Grønt sosialt arbeid og menneskerettigheter
  Robyn Grøndahl, Siri Eriksen og Ann-Marit Sæbønes
 • Friluftsliv på barnevernsinstitusjoner
  Joakim Jiri Haaland
 • Klimapolitikkens virkninger og mulighet for deltakelse for lavinntektsgrupper
  Sara Heidenreich og Robert Næss
 • Grønt sosialt arbeid som revitalisering av samfunnsarbeidet?
  Ole Petter Askheim og Clemet Askheim
 • Økosorg og klimaangst som sosiale og politiske reaksjoner – og hva kan sosialarbeidere gjøre.
  Knut Ivar Bjørklyhaug
 • Hvordan kan sosialarbeidere bidra i det grønne skifte?
  Hege Bae Nyholt, Rødt

KONTAKTINFORMASJON:
For mer informasjon, presseeksemplar eller kontakt med bokens fagredaktører eller bidragsytere, kontakt undertegnede.

BOKINFORMASJON:

Grønt sosialt arbeid — Grønn omstilling i helse- og sosialfaglig praksis
Marit Selfors Isaksen, Ole Henrik Kråkenes og Hanne Glemmestad (red.)
Fagbokforlaget
ISBN 9788245047738 | 407 sider | Kr 549,—
Utgis 6. november


Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge