Følg Fagbokforlaget

Historien om Norges forskningsråd

Pressemelding   •   apr 10, 2019 09:29 CEST

Paal Alme, informasjonsdirektør i Norges forskningsråd, planter et tre sammen med Gudmund Hernes i forbindelse med Forskningsdagene i 1995. Foto: Morten Ryen/Norges Forskningsråd

I 1967 sa Einar Gerhardsen at «Hele vårt folks framtid er avhengig av innsatsen på forskningsfronten. Gjennom valget av den forskning som prioriteres, påvirker regjering og storting karakteren av det samfunn vi vil få i Norge». De fem forskningsrådene, samlet i Norges forskningsråd siden 1993, har vært sentrale institusjoner i forvaltningen av ressurser til forskning og fremveksten av det norske kunnskapssamfunnet. Nå er historien samlet i boken Avhengig av forskning. De norske forskningsrådenes historie. Boken lanseres på Litteraturhuset i Oslo 11. april.

Like etter andre verdenskrig opprettet norske myndigheter forskningsråd med ansvar for å støtte landets forskning. Rådene skulle fremme næringsutvikling, landets vitenskap og sikre allmenne samfunnsbehov. I alt fem forskningsråd ble etablert før 1990. Alt fra atomreaktorer til landbruksforsøk og sosialpedagogikk fikk midler fra forskningsrådene. Forskningsrådene ble sentrale i utviklingen av et stadig mer forskningsavhengig samfunn der nye saker og grupper ville ha innpass.

I 1993 ble rådene slått sammen til Norges forskningsråd. De fem gamle rådene var ganske forskjellige og forskningen svakt samordnet. Ulikhetene bidro til å skape spenninger som var krevende å håndtere da rådene ble slått sammen. I årene etter sammenslåingen utviklet likevel Forskningsrådet seg til å bli en viktig medspiller i det norske forskningssystemet.

Avhengig av forskning. De norske forskningsrådenes historie er den første samlede historien om de gamle rådene og det nye Norges forskningsråd. Boken analyserer forskningsrådenes rolle i utviklingen av kunnskapssamfunnet, rådenes organisering og mange funksjoner. Boken inneholder også en sosiologisk undersøkelse av forskningsrådets profesjonsidealer og forvaltningspraksis i vår egen tid.

Boken er resultat av et forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd. 

Lansering:
Boken lanseres på Litteraturhuset 11. april, klokken 13-16.

Om forfatterne:
Thomas Brandt er historiker og førsteamanuensis ved NTNU.
Mats Ingulstad er historiker og forsker ved NTNU.
Eirinn Larsen er historiker og førsteamanuensis ved UiO.
Marte Mangset er sosiolog og postdoktor ved OsloMet og forsker ved Institutt for samfunnsforskning.
Vera Schwach er historiker og forsker 1 ved NIFU.

Kontaktinformasjon:
Thomas Brandt, telefon 41042622, e-post thomas.brandt@ntnu.no

Mer om boken.
Bla i boken.
Om lanseringsarrangementet.

Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no