Gå videre til innhold
Operativ psykologi 3
Operativ psykologi 3

Pressemelding -

Hvordan kan arbeidsgiver best ta vare på sine ansatte i belastende situasjoner?

Mange organisasjoner og deres ansatte opplever å bli utsatt for ulykker og krevende erfaringer der helse og liv står på spill. Hvordan kan arbeidsgiver sørge for å gi best mulig oppfølging og ivaretakelse av sine ansatte i belastende situasjoner?

Boken Operativ psykologi 3: Personellomsorg og ivaretakelse tar som utgangspunkt at til tross for gode intensjoner, er mye av den ivaretakelsen og omsorgen som arbeidsgivere tilbyr i slike belastende situasjoner, tilfeldig og lite kunnskapsbasert. Denne boken har derfor som mål å presentere relevant teori og konkrete råd om hvordan en organisasjon og dens ansatte best kan planlegge og utøve profesjonell omsorg på en systematisk og god måte i slike situasjoner, slik at faren for mental uhelse og problemer reduseres, og sjansen for personlig vekst og læring økes.

Boken er relevant for alle organisasjoner med ansatte som kan utsettes for ulykker og mentalt krevende belastninger, og som fagbok for studier innenfor operativ psykologi og organisasjon og ledelse. Boken er særlig relevant for arbeidsgivere og ledere, som har en lovpålagt omsorgsplikt for sine ansatte, men også personell knyttet til vernetjenesten, HSEQ-ansvarlige samt kolleger på alle nivåer som kan komme i en situasjon der en må motta eller gi omsorg.

Dette er den tredje boken i rekken av fagbøker innen feltet operativ psykologi. Den første boken, Operativ psykologi, er en grunnbok og sentral i utvikling av fagfeltet. Den andre boken, Operativ psykologi 2: Anvendte aspekter, omhandler temaer som psykologisk forståelse, hvilke egenskaper en operatør bør ha, hvordan velge ut personell med de rette egenskapene og hvordan forberede og gjennomføre operasjoner.

Boken er redigert av professor Olav Kjellevold Olsen, professor Bjørn Helge Johnsen og professor Jarle Eid ved Universitetet i Bergen. Alle har lang erfaring fra forskning, kriseberedskap og innsats i operative sammenhenger.

Bokinformasjon
:
ISBN:9788245037197
Utgitt:2022
Utgave:1
Sider:165

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811
Mona Bruvik

Mona Bruvik

Pressekontakt Markedskonsulent Humaniora og samfunnsfag 99589615
Jens Helleland Ådnanes

Jens Helleland Ådnanes

Pressekontakt Markedskonsulent Sykepleie og psykologi 90745151

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge