Gå videre til innhold
Hvordan kan organisasjoner bygge innovasjonskapasitet slik at de kontinuerlig evner å fornye seg?

Pressemelding -

Hvordan kan organisasjoner bygge innovasjonskapasitet slik at de kontinuerlig evner å fornye seg?

Etablerte virksomheter må balansere mellom det de lever av i dag og det de skal leve av i fremtiden. Det å ivareta daglig drift og drive innovasjonsarbeid krever imidlertid helt ulike rammer. I denne boken ser vi nærmere på hvordan ledere kan bygge en muskel slik at de kontinuerlig evner å fornye seg og å bygge innovasjonskapasitet.

Bokens utgangspunkt er at innovasjon skapes gjennom interaksjon mellom mennesker i og rundt organisasjonen. Vi presenterer en rekke organisatoriske løsninger som på ulike måter legger til rette for innovasjon og fornyelse i den etablerte virksomheten. Vi trekker også på aktuelle caser for å synliggjøre hvor mye spennende som skjer på innovasjonsfronten i godt etablerte virksomheter i Norge og Norden.

Boken er aktuell for ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor som har et ansvar for å drive frem innovasjon og fornyelse i etablerte virksomheter. Den passer også godt for studenter, spesielt på kurs innenfor strategi-, organisasjons- og ledelsesfag.

«Innovasjonskapasitet - et ord og en innsikt alle eiere, styrer og ledere i etablerte bedrifter bør sette øverst på agendaen. Å forstå og videreutvikle bedrifters innovasjonsmuskel er avgjørende for fremtidig eksistens. At vi nå får en bok, som kombinerer forskning og teori med praktiske, konkrete eksempler fra vår samtid - er av stor, etterlengtet verdi.» (Anita Krohn Traaseth, næringslivsleder og forfatter)

«Innovasjonskapasitetklarer kunststykket å gi oversikt og innsikt i et bredt spekter av forskningsbaserte perspektiver på innovasjon, samtidig som kunnskapen gjøres tilgjengelig og praktisk relevant gjennom utstrakt bruk av case og eksempler fra praksis. Denne kombinasjonen gjør boken høyst relevant for både ledere, studenter og andre som ønsker å forstå de mange fasettene av innovasjon.» (Eirik Sjåholm Knudsen, førsteamanuensis på NHH)

Les bokutdraget her

Ønsker du presseeksemplar? Ta kontakt med Maria Myrhaug, markedskonsulent i Fagbokforlaget: maria.myrhaug@fagbokforlaget.no.

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Maria Myrhaug

Maria Myrhaug

Markedskonsulent Økonomi- og administrasjonsfag 99597909

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge