Gå videre til innhold
Ida Aalen og Magnus Hoem Iversen med ny kritisk og oppdatert bok om sosiale medier!

Pressemelding -

Ida Aalen og Magnus Hoem Iversen med ny kritisk og oppdatert bok om sosiale medier!

Blir vi avhengige og deprimerte av sosiale medier? Er de en trussel mot demokratiet? Hvilken makt har selskapene bak, og bør vi frykte dem? I denne boka får du svarene.

Sosiale medier er for viktig til å overlates til synsing. Gjennom ti år har Ida Aalen og Magnus Hoem Iversen fulgt forskningen på feltet. Nå har de igjen saumfart det som finnes av studier, for å gi deg oppdaterte og solide svar på de viktigste spørsmålene om sosiale medier.

Forrige utgave av Ida Aalens standardverk om sosiale medier kom i 2015. Før Trump og Brexit. Før trollfabrikker, QAnon og TikTok. Før Covid-19 ga teknologiselskapene enda mer makt. Hvordan kan vi tenke om det som skjer?

«Selve forretningsidéen, samt tempo, skala og alle forsterkningsmekanismene gjør sosiale medier til et uoverskuelig fenomen. Ingen av oss vet hvor det bærer, men denne boka gir oss nye innsikter så vi kan følge med fra et mer opplyst sted.»
Fra forordet, skrevet av Grete Brochmann

Ønsker du et presseeksemplar?
Glenn Jensen Mangerøy (Fagbokforlaget): glenn.mangeroy@fagbokforlaget.no / 975 56 626

Ønsker å komme i kontakt med forfatterne?
Ida Aalen: ida@idaaalen.no / 452 42 412
Magnus Hoem Iversen: magnus.hoem.iversen@gmail.com / 464 56 631

Boken er i salg fra 3. august

Emner


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Glenn Jensen Mangerøy

Glenn Jensen Mangerøy

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Samfunnsfag og humanistiske fag. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97556626

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge