Gå videre til innhold
Kari Martinsen - forfatter, professor emerita, sykepleier og filosof.
Kari Martinsen - forfatter, professor emerita, sykepleier og filosof.

Pressemelding -

Kari Martinsen utnevnt til æresmedlem i NSF

Denne uken ble forfatter, professor emerita, sykepleier og filosof Kari Martinsen utnevnt til æresmedlem i Norsk Sykepleierforbund. Martinsen er den ellevte personen som mottar denne utnevnelsen gjennom over 100 år.

I følge NSF kun personer som har gjort seg særlig fortjent til det kan utnevnes til æresmedlemmer. De som utnevnes må ha hatt stor betydning for NSF som organisasjon, og ha hatt stor betydning for utviklingen av sykepleie som fag og profesjon.

Gjennom sitt mangeårige virke som sykepleier, filosof, professor og forfatter har Martinsen søkt å omformulere en sykepleieteori som var fokusert på begrepsdefinisjoner, og heller forsøkt å rette oppmerksomheten mot hva omsorg og pleie i sykepleieprofesjonen egentlig er. Hun er opptatt av at sykepleie som fag må romme mer enn administrasjon, begreper og forskning. Det må også romme omsorg, oppmerksomhet og nærvær.

- Din tenkning, dine begreper om omsorg, etikk, kunnskap og sykepleie betød mye for meg i min forståelse av hvem jeg var som sykepleier - i relasjon til den andre, og til refleksjon for handlinger i sykepleien, sier leder i NSF Lill Sverresdatter Larsen i sin tale til Martinsen, og legger til at Martinsen i dag er Nordens ledende omsorgstenker.

Omsorg, etikk og kunnskap i sykepleie har vært gjennomgående temaer i Martinsens yrkesliv, og i hennes elleve utgitte bøker. Hennes siste bok, Bevegelig berørt fra 2018, tar også for seg det helliges plass i sykepleien og i helsevesenet. Et tema som kan oppfattes som kontroversielt, men som ikke desto mindre er viktig å snakke om og reflektere rundt.

Et nytt bokmanus er nå under arbeid, og Martinsen fortsetter sin formidling- og utvikling av sykepleieteori. Boken Langsomme pulsslag vil bli Martinsens tolvte bok. Den vil romme utvalgte artikler skrevet mellom 2000 og 2020, med noen nyskrevne tekster. Som tidligere publiserte tekster vil boken behandle utfordringer og dilemmaer som sykepleierne møter i sin hverdag, og tekstene søker å være sansenære og samfunnskritiske på én gang. Martinsen viser til sykepleiere som gjør motstand og utøver sykepleie på tross, der effektivitet møtes med varsomme, pleiende hender.

Les mer på Fagbokforlagets nettmagasin.

Kari Martinsen har gitt ut fem bøker gjennom Fagbokforlaget, og den sjette boken hennes Langsomme pulsslag gis ut høsten 2020.

Bøkene hennes finnes her.

For spørsmål eller andre henvendelser:

Karine Liland, Fagbokforlaget, karine.liland@fagbokforlaget.no

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811
Mona Bruvik

Mona Bruvik

Pressekontakt Markedskonsulent Humaniora og samfunnsfag 99589615
Jens Helleland Ådnanes

Jens Helleland Ådnanes

Pressekontakt Markedskonsulent Sykepleie og psykologi 90745151

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge