Gå videre til innhold
Knut Kolnar bokaktuell med «Å leve på lånt begjær»

Pressemelding -

Knut Kolnar bokaktuell med «Å leve på lånt begjær»

Å leve på lånt begjær handler om forbrukersamfunnet og hvordan dette opprettholdes og videreføres. Forfatter Knut Kolnar undersøker hvordan markedskulturen skremmer oss med skammen ved ikke å passe inn og spiller på sosialt stigma og status.

Hva er utfordringen med tilværelsen og meningen med livet?

Vi lever ut vår mening med livet hver eneste dag. De måter vi velger å håndtere hverdagen på, er også de måter vi velger å gi mening til livet på. Forbruk gir oss en unik innsikt i hverdagens meningsproduksjon, og hvordan vi skaper et jeg i et sosialt univers.

Forfatteren har studert merkevarenes sosiale og kulturelle liv og hvilken betydning de har for bedriftene og hva de betyr for folks identitet og selvoppfattelse. Merkevaren er en uhåndgripelig og vanskelig ting som unndrar seg enkel analyse. Den blir ofte betraktet som overflate og skinn, og forfatteren går under overflaten ser på eksistensielle dybder i forbruket. Hva er det som gir oss retning til begjæret?

Vi vet ikke hva vi vil ha, før noen viser vei og peker på det. Det får oss til å leve på lånt begjær. Og når vi lever på lånt begjær blir vi ofre for den uhensiktsmessige sammenligningens kraft.

Boken har et todelt sikte. På den ene siden fokuserer forfatterne på individ og forbrukere og egenarten til den kultur og det samfunn de er en del av. På den andre siden fokuserer de på bedriften, og spør hvorfor og hvordan merkevarer skal bygges.

Knut Kolnar

Knut Kolnar er førsteamanuensis ved BI med en dr.art i filosofi fra NTNU. Han har tidligere skrevet flere bøker, bl.a. Pornotopia, utgitt av Akademika forlag i 2011. Kolnar underviser i kulturforståelse, mediakunnskap, retorikk og forbrukersosiologi.

Kontaktinformasjon forfatter og presseeksemplar:

Knut Kolnar knut.kolnar@bi.no 98251688

For presseeksemplar eller annet materiell, kontakt undertegnede.

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Maria Myrhaug

Maria Myrhaug

Markedskonsulent Økonomi- og administrasjonsfag 99597909

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge