Gå videre til innhold
Norsk byråkrati - kan det bli bedre? Lanseres 5. april

Pressemelding -

Norsk byråkrati - kan det bli bedre? Lanseres 5. april

5. april lanseres boken Norsk byråkrati – kan det bli bedre?, en bok med tekster om arbeidet i regjeringskontorene. Boken gir et enestående innblikk i sentrum av den norske stat – inn i en verden som mange oppfatter som en “svart boks”.

Denne boken gir et sjeldent innblikk i departementenes indre liv. Boken tar opp spørsmål som hittil har vært lite belyst i akademisk litteratur og kun delvis omtalt i det offentlige ordskiftet. 


Hvorfor er dyktige byråkrater med integritet så viktig for gode samfunn? Hvilke særlige utfordringer står departementsansatte overfor i vår tid, og med dagens mediebilde? Hvordan kan de forene tilsynelatende motstridende hensyn, som lojalitet og faglighet? Hvordan kan de ta ansvar for både egen profesjon, egen sektor og helheten i statlig politikk og forvaltning? Hvordan sikre reform, og unngå tilbakeslag? Hvilket selvstendig ansvar har den enkelte departementsansatte i alt dette?

Forfatterne spenner fra fremtredende akademikere til personer med betydelig realkompetanse fra arbeid i eller rundt regjeringskontorene. Tekstene gir et unikt innsyn i arbeidet i det sentrale embetsverk i Norge og hvordan det kan forbedres.

Alle som søker ny kunnskap om arbeidet i regjeringskontorene, vil ha glede av denne boken.

Lanseringsseminar 5. april:
Mer informasjon om lanseringsseminarene, som nå er delvis fulltegnede, finnes hos Forsvarets høyskole.

  Presseeksemplar og forfatterkontakt:
  Glenn Jensen Mangerøy, Fagbokforlaget: 975 56 626 / glenn.mangeroy@fagbokforlaget.no


  Related links

  Emner


  Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

  www.fagbokforlaget.no

  Pressekontakt

  Glenn Jensen Mangerøy

  Glenn Jensen Mangerøy

  Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Samfunnsfag og humanistiske fag. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97556626

  Fagbokforlaget

  Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

  Fagbokforlaget
  Kanalveien 51
  5068 Bergen
  Norge