Gå videre til innhold
Ny bok: AJP - Arvid Pettersen

Pressemelding -

Ny bok: AJP - Arvid Pettersen

AJP - Arvid Pettersen

«En kunstner må våge spranget ut i fossen og forsøke å svømme til lands.» 
Arvid Pettersen 

Uvilje mot å gjenta seg har vært en viktig drivkraft for Arvid Pettersen gjennom mer enn femti år som bildekunstner. Samtidig har han hele tiden holdt fast ved det tradisjonsrike maleriet, både som rammeverk og et felt for undersøkelse. Klassiske sjangre som landskap, portrett og stilleben blir tatt opp til ny behandling, i et formspråk som har vekslet uanstrengt mellom det forestillende og det abstrakte. 

Arvid Pettersen markerte seg tidlig i nordisk kunst, og sto med sin frie og lett anarkistiske holdning til tradisjonen fram som en hovedskikkelse innenfor det postmoderne maleriet både i Norge og i nabolandene. Parallelt med en utstrakt utstillingsvirksomhet har han i flere perioder undervist ved norske kunstakademier, noe som har vært viktig impuls for hans eget arbeid. Åpenheten for endring er også tydelig i hans nyeste verk, som markerer en ny fase i kunstnerskapet. Samlet viser produksjonen utviklingen av en personlig bildeverden, og en særlig bevissthet om kunstverkets kommunikasjonskraft i møte med sitt publikum.

Forfattere: Frode Sandvik, Gabriel J. Kvendseth, Bo Nilsson, Arvid Pettersen, Brynhild Grødeland Winther, (red.) Frode Sandvik, (red.) Gabriel J. Kvendseth, (red.) Arvid Pettersen, (red.) Line Daatland

Bokinformasjon:
ISBN: 9788245037135 | Utgitt 2021 | Utgave 1 | 186 sider | Kr 399,-


Presseeksemplar:
Kontakt undertegnede.

Related links

Emner

Tags


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Hanne Alice Drivenes

Hanne Alice Drivenes

Markedskonsulent Pedagogikk 97602802

Relatert materiale

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge