Gå videre til innhold
Ny bok: Den digitale styreverden

Pressemelding -

Ny bok: Den digitale styreverden

Hva menes med teknisk gjeld, Gutenberg-øyeblikk og digitale tvillinger? Hva vet styret om hvor godt virksomhetens data er benyttet – enn si beskyttet? Hvem deler vi dataene med? Hva er de verd? Hvordan ligger vi an i digitaliseringsprosessen? Hva er forskjellen mellom en digital moteløve og en digital mester?

Dette er noen av mer enn 100 styrespørsmål og -tema du kan lære mer om i denne boken. Erfarne styremedlemmer og fagfolk deler sine tanker og ideer om hva som kreves av medlemmer i det forfatterne kaller den digitale styreverden.

Digitale transformasjoner krever kompetente styrer, som kan forstå en verden hvor investeringer, utnyttelse av data og ny teknologi representerer strategiske utfordringer og nye muligheter. Denne boken er ment som en inspirasjon og veiledning til styreledere, styremedlemmer, investorer og ledere i arbeidet med digitalisering og bruk av kunstig intelligens. Digitalt modne styrer lærer av egne og andres erfaringer, men de prøver sjelden å kopiere andres suksess.

Den digitale styreverden gir et innblikk i digitaliseringsprosesser og en introduksjon til begreper og verktøy som vi tror vil bidra til å skape et digitalt oppegående styre, som kan stille de riktige spørsmålene og gi de riktige svarene. Forfatterne Arne Selvik og Tarjei Alvær Heggernes er to av Norges fremste eksperter på henholdsvis styrearbeid og digital strategi. I tillegg til å bygge på egne erfaringer som forskere, fagbokforfattere og styremedlemmer, har forfatterne også intervjuet en rekke erfarne styremedlemmer og fagfolk som i boken deler sine tanker og ideer om hva som kreves av styremedlemmer i digitalt modne styrer.

Les bokutdraget her

Vil du lese mer? Ta kontakt med Maria Myrhaug, markedskonsulent i Fagbokforlaget: 99597909 / maria.myrhaug@fagbokforlaget.no.

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Maria Myrhaug

Maria Myrhaug

Markedskonsulent Økonomi- og administrasjonsfag 99597909

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge