Gå videre til innhold
Boken «Estetiske arbeidsmåter i KRLE-faget»
Boken «Estetiske arbeidsmåter i KRLE-faget»

Pressemelding -

Ny bok: Estetiske arbeidsmåter i KRLE-faget

Denne boken handler om utvikling av estetiske arbeidsmåter i KRLE-faget. Det gjenspeiles i kapitler om bruk av kunst og bilder, om drama, sang og dialog og om livsmestring, stillhet og sanselighet i undervisningen.

Etter fagfornyelsen finnes det et stort behov for faglige tekster om estetiske arbeidsmåter i skolen. Den nye læreplanen vektlegger læringsprosesser som er elevaktive, kroppslige, undersøkende og dialogiske. Også i planen for KRLE-faget vektlegges disse perspektivene.

Antologien springer ut av et forsknings- og utviklingsprosjekt i forskergruppen Didaktikk og estetisk læring i KRLE ved NLA Høgskolen. Prosjektet har vært et samarbeid mellom fagmiljøene KRLE og drama og har særlig sett på utviklingen av estetiske arbeidsmåter i KRLE i lærerutdanningen.

Boken bidrar med ny kunnskap om KRLE-undervisning og er relevant for studenter innenfor lærerutdanning og KRLE.

Antologiens redaktører er Kim Larsen og Ståle Johannes Kristiansen. Gunnar Danbolt, Mona Helen Farstad, Sæbjørg Hageberg Kjeka, Wenche Langeland, Ruth Hol Mjanger, Ane Malene Sæverot, Ingrid Trætteberg og Geir Winje er bidragsytere.

Kim Larsen er førsteamanuensis ved NLA Høgskolen og underviser i KRLE og IKT.

Ståle Johannes Kristiansen er professor i teologi, filosofi og kunst ved NLA Høgskolen.

Bokinformasjon: ISBN: 9788245040258. Sider: 202. Pris 399,- Utgitt: 2022. Utgave 1.

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811
Mona Bruvik

Mona Bruvik

Pressekontakt Markedskonsulent Humaniora og samfunnsfag 99589615
Jens Helleland Ådnanes

Jens Helleland Ådnanes

Pressekontakt Markedskonsulent Sykepleie og psykologi 90745151

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge