Gå videre til innhold
Ny bok: Juss i yrkestransport med motorvogn og veifrakt

Pressemelding -

Ny bok: Juss i yrkestransport med motorvogn og veifrakt

Jussen og regelverket som omhandler yrkestransport og veitransportretten er komplisert. I den nye boken Juss i yrkestransport med motorvogn og veifrakt av Roger Helde, gis det for første gang en helhetlig fremstilling av dette rettsområdet. 

Regelverket som omfatter yrkestransport bygger i stor grad på internasjonale regler og kan fremstå som omfattende, til dels uoversiktlig, og er i tillegg gjenstand for stadige endringer. Denne nye boken er bygd opp på en pedagogisk måte, og etter en innledning om samferdsel, transport og transportrett gir den oversikt over og en grunnleggende forståelse av reglene knyttet til yrkestransport med motorvogn, yrkessjåførutdanningen, veifrakt og transport av farlig gods, lett bedervelige matvarer og levende dyr.

Om forfatteren:
Roger Helde
er førstelektor i juss og ledelsesfag ved Handelshøgskolen Nord universitet.

I 2019 ga han ut den rettsvitenskapelige boken Juss i veitrafikk og trafikkopplæring - med innføring i juridisk metode, forvaltningsrett, strafferett og bilansvaret på Fagbokforlaget. Samlet sett gir bøkene en oversikt over juss innen veitransport, veifrakt, veitrafikk og trafikk- og yrkessjåføropplæring, og de sentrale hensyn som gjør seg gjeldende.

Presseeksemplar:

For presseeksemplar, kontakt undertegnede.

Kontaktinformasjon forfatter:

Roger Helde, roger.helde@nord.no, mobil 95123891

Related links

Emner

Tags


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge