Gå videre til innhold
Ledelse for språklig og kulturelt mangfold i skolen
Ledelse for språklig og kulturelt mangfold i skolen

Pressemelding -

NY BOK: Ledelse for språklig og kulturelt mangfold i skolen

Alle elever har krav på et likeverdig tilbud. Det forutsetter blant annet bevissthet om betydningen av minoritetselevers språklige og kulturelle bakgrunn som betingelser for læring, og det kan komme til uttrykk i argumentasjon knyttet til betydningen av å drøfte situasjoner som kan gjøre elevenes opplevelse av tilhørighet i skolen sterkere.

Denne boken bygger på to viktige resonnement: at skoleledelse er viktig for hva som preger en skolekultur, og at god skoleledelse innebærer et bevisst forhold til språklig og kulturelt mangfold. Den har kommet til på bakgrunn av spørsmål knyttet til hvordan skoleledere kan bidra til å legge til rette for utviklingen av en skole som gir nyankomne elever et likeverdig opplæringstilbud, og som forbereder alle elever på et mangfoldig samfunn.

Boken er skrevet for skoleledere og studenter i utdanningsledelse og skoleledelse. Den kan med fordel også leses av mellomledere og lærere i skolen og andre som er opptatt av likeverd i skolen.

Om forfatteren:
Fred Carlo Andersen er førsteamanuensis i utdanningsledelse ved OsloMet tilknyttet rektorutdanningen og videreutdanningsmodulene i skoleledelse, samt rektorutdanningen ved NTNU. Han har bakgrunn som lærer og rektor.

Bokinformasjon: ISBN: 9788245033595 | Utgitt september 2022 | Sider 120 | Kr 319,-

Presseeksemplar: For presseeksemplar, kontakt undertegnede.

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811
Mona Bruvik

Mona Bruvik

Pressekontakt Markedskonsulent Humaniora og samfunnsfag 99589615
Jens Helleland Ådnanes

Jens Helleland Ådnanes

Pressekontakt Markedskonsulent Sykepleie og psykologi 90745151

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge