Gå videre til innhold
Ny bok om bærekraftig økonomi

Pressemelding -

Ny bok om bærekraftig økonomi

Hvor blir det av naturen i økonomien? Hvordan kan økonomifaget bidra til å løse en av vår tids største utfordringer – klima- og miljøkrisen – og ikke bare forverre den? Dette er spørsmål som har hjemsøkt professor Arild Vatn helt siden han selv var student på 1970-tallet. Nå har han skrevet boken Bærekraftig økonomi som legger frem en rekke modeller og tankeverktøy som vil støtte utviklingen av en mer bærekraftig økonomi.

Bærekraftig økonomi handler om hva som forårsaker en av vår tids største utfordringer – klima- og miljøkrisen – og tar opp hva vi kan gjøre for å skape en bærekraftig framtid. Forfatter Arild Vatns arbeid med boken startet allerede på 70-tallet mens han fulgte sitt første kurs i sosialøkonomi. Fylt med nysgjerrig undring var det noe som gjorde han urolig. Hvor var naturgrunnlaget blitt av? De elegante bytteskjemaene opererte som om økonomien var skilt fra naturen.

Denne boken er skrevet med et konkret formål: Å gi studenter og allmennheten nye modeller og tankeverktøy til støtte i arbeidet med å utvikle en økonomi som er bærekraftig. Behovet for slike «verktøy» er større enn noen gang. Til tross for alle miljøpolitiske tiltak og virkemidler går utviklingen feil vei, både når det gjelder klima, tap av biodiversitet og forurensninger. De spørsmålene vi stilte som studenter på 1970-tallet, er minst like aktuelle nå, og de stiller på nytt av mange av dagens studenter.

For forfatteren – og mange andre – handlet det viktigste ikke om å maksimere egennytte, men å ta hensyn til andre å begrense sitt eget forbruk for å verne natur.

Forfatteren har også hatt som mål å bidra til en reform i økonomifaget. De spørsmålene han stilte som ung student i 1975, er minst like relevante i dag. Han vil ikke hevde at økonomifaget – slik vi finner det i de dominerende læreverkene på feltet – er årsak til miljøproblemene og at vi lever på en «stresset jord». Men det legitimerer det som gjerne kalles den nyliberale politiske agendaen som på mange måter marginaliserer miljøspørsmålene. Samtidig kommer faget til kort når det gjelder løsningene på de problemene vi står overfor.

Arild Vatn er professor ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han har arbeidet innen fagområdet miljøpolitikk i det meste av sin aktive karriere. Han har ledet the European Society of Ecological Economics og mottatt flere priser for arbeidet sitt både i Norge og internasjonalt.

Ønsker du et presseeksemplar eller å komme i kontakt med forfatteren?
Maria Myrhaug, markedskonsulent i Fagbokforlaget: maria.myrhaug@fagbokforlaget.no.

Related links

Emner

Tags


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Maria Myrhaug

Maria Myrhaug

Markedskonsulent Økonomi- og administrasjonsfag 99597909

Relatert materiale

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge