Gå videre til innhold
Ny bok: Tettere på naturfag i klasserommet

Pressemelding -

Ny bok: Tettere på naturfag i klasserommet

Resultater fra videostudien LISSI

Hva kjennetegner naturfagundervisning med god kvalitet?

God naturfagundervisning legger til rette for at elever får et personlig engasjement i temaer de vil utforske ved hjelp av naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. Naturfag på sitt beste kan engasjere elevene i praktiske problemstillinger i klasserommet med situasjoner som må løses her og nå. Dette krever ofte en kombinasjon av engasjement, praktisk sans, sunn fornuft og faglig kunnskap.

Det finnes allerede solid forskning på naturfagundervisning i norsk skole.Foratterne eksisterende studier ved å gi rike beskrivelser av undervisningspraksiser ved at de har fått mulighet til å observere hva som virkelig skjer i naturfagundervisningen i 20 norske klasserom på barne- og ungdomstrinnet. Resultatet har blitt en viktig dokumentasjon på hva som skjer i norsk skole, og samtidig en inspirerende og tankevekkende bok om hva god naturfagundervisning er og kan være.

Boka er skrevet for lærere, lærerutdannere, studenter innenfor naturfagdidaktikk og forskere.


Ønsker du presseeksemplar eller kontakt med forfatteren?
Ta kontakt med undertegnede. 

Bokinformasjon:
ISBN: 9788245038439 | Utgitt 2021 | 290 sider | Kr 429,-

Marianne Ødegaard, Marit Kjærnsli og Magdalena Kersting er bokas redaktører. Solveig Karlsen, Mai Lill Suhr Lunde, Magne Olufsen og Johannes Sæleset er bidragsytere.

Marianne Ødegaard er professor i naturfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Marit Kjærnsli er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Magdalena Kersting har doktorgrad i fysikkdidaktikk og er postdoktor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Related links

Emner

Tags


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Hanne Alice Drivenes

Hanne Alice Drivenes

Markedskonsulent Pedagogikk 97602802

Relatert materiale

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge