Gå videre til innhold
Ny bok: Vårt frosne vann – Etiske refleksjoner når isen smelter.

Pressemelding -

Ny bok: Vårt frosne vann – Etiske refleksjoner når isen smelter.

Fem år etter utgivelsen av deres første bok om klimaendringer, boken Isen smelter— Etikk i Arktis, kommer Leif Magne Helgesen og Kim Holmén med en enda en viktig bok innen samme høyst aktuelle tematikk, boken Vårt frosne vann – Etiske refleksjoner når isen smelter. I denne utgivelsen fokuseres det på frossent vann på «de tre polene»: Himalaya, Arktis og Antarktis. Alvoret de presenterte i den forrige boken om klimaendringene er enda mer overbevisende her. Den ubønnhørlige smeltingen fortsetter. Men det finnes håp for vår klode … eller? Boken er i salg fra onsdag 15. april.

Denne boka inviterer deg med på en reise fra Svalbard i nord, til Himalaya i øst og til Antarktis i sør.

Det er både likheter og ulikheter i det som skjer i de tre områdene. Sammen med informasjon om utviklingen er den etiske refleksjonen viktig for å finne veien videre. Som leser blir du invitert inn i lokale konsekvenser av klimaendringene, samtidig som du får et større internasjonalt overblikk.

Vi mennesker bærer et ansvar for de fotavtrykkene vi setter, men vi har også mulighet til å bidra positivt for å endre den negative utviklingen. Situasjonen er alvorlig, men er det likevel håp for en fremtid? Boka er et viktig bidrag til å skape den gode samtalen rundt en av vår tids største etiske utfordringer.

Bokas forfattere representerer ulike faggrupper fra naturvitenskap, kirke, medier og akademia. Felles for dem er en tro på den gode samtalen og et samarbeid over grenser for å stimulere til løsninger og håp.

Kontaktinformasjon bokens redaktører:

Leif Magne Helgesen, leih@online.no mobil: + 47 95919701
Kim Holmén, kim.holmen@npolar.no mobil: + 47 48002935

For presseeksemplar eller annet materiell, kontakt undertegnede. 

Related links

Emner


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Malgorzata Bak

Malgorzata Bak

Markedskonsulent Teknologi og realfag +4755388735

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge