Gå videre til innhold
Ny og spennende bok om evolusjonspsykologi!

Pressemelding -

Ny og spennende bok om evolusjonspsykologi!

Hvordan kan evolusjonspsykologi forklare våre seksuelle preferanser, kjønnsforskjeller i seksuell atferd, og hvordan vi tolker flørt, tegn på interesse og Tinder-bruk? Dette og mer til tar Leif Edward Ottesen Kennair, Trond Viggo Grøntvedt og Mons Bendixen for seg i sin nye bok. 

Mennesket er, som alle andre arter, et resultat av evolusjonsprosessen. Denne boken gir en kort introduksjon til den psykologiske forskningstilnærmingen evolusjonspsykologi.  

Forfatterne ser på teoriene og forskningen som ligger bak kjønnsforskjeller i seksuell atferd, lyst og partnerpreferanser, som seksuell strategiteori og seksuell konfliktteori . De ser på følelser som anger og sjalusi, og hvorvidt de er evolverte tilpasninger eller ikke. Videre ser de på hva vi vet om tolkning av signaler på seksuell interesse, flørt, Tinder-bruk og partnervalg fra et evolusjonspsykologisk perspektiv.

Leif Edward Ottesen Kennair er professor i personlighetspsykologi, og Mons Bendixen er professor i sosialpsykologi, begge ved Institutt for psykologi ved NTNU. Trond Viggo Grøntvedt har PhD og har gjennomført en postdoc ved samme institutt. Kennair har skrevet og redigert en rekke bøker. Sammen og med andre har de en rekke vitenskapelige artikler og kapitler om bokens temaer.

Ønsker du et presseeksemplar eller kontakt med forfatterne?
Karine Lindholm Liland (Fagbokforlaget): karine.liland@fagbokforlaget.no

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811
Mona Bruvik

Mona Bruvik

Pressekontakt Markedskonsulent Humaniora og samfunnsfag 99589615
Jens Helleland Ådnanes

Jens Helleland Ådnanes

Pressekontakt Markedskonsulent Sykepleie og psykologi 90745151

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge