Gå videre til innhold
NY UTGAVE: «Russisk politikk» gir en innføring i Russlands politiske og administrative system

Pressemelding -

NY UTGAVE: «Russisk politikk» gir en innføring i Russlands politiske og administrative system

Sommeren 2020 ble den russiske grunnloven endret slik at Vladimir Putins presidentperiode kunne forlenges fram til 2036. Han hadde da allerede vært Russlands hersker i to tiår og brakt landet stadig lenger bort fra president Boris Jeltsins liberale styre på 1990-tallet. Det hele kulminerte med det russiske angrepet på Ukraina i 2022.


Boken Russisk politikk gir en innføring i Russlands politiske og administrative system, med utgangpunkt i grunnloven fra 1993 og revisjonene fra 2020. Ansvarsområdet til de viktigste statsinstitusjonene og forholdet mellom dem blir presentert, med hovedvekt på presidentembetet, regjeringen og parlamentet, samt forholdet mellom sentrum og regionene.

Forfatterne går i dybden på felt som er av særlig betydning for Norge som naboland: petroleumspolitikk, fiskeriforvaltning og miljøvern. Boken diskuterer også den stadig vanskeligere situasjonen for den systemkritiske opposisjonen og sivilsamfunnet i Russland.

Bla i et utdrag av boken her.

Om forfatterne:
Geir Hønneland
er seniorforsker og tidligere direktør ved Fridtjof Nansens Institutt. Han har tidligere vært generalsekretær i Den norske Helsingforskomité og leder av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Jørgen Holten Jørgensen er rådmann i Berlevåg kommune og har tidligere vært forsker ved Fridtjof Nansens Institutt, konsul ved Norges generalkonsulat i Murmansk og seniorrådgiver hos Riksantikvaren.

Bokinformasjon:
Russisk politikk — En innføring, 2, utgave
av Geir Hønneland og Jørgen Holten Jørgensen
ISBN 9788245036848
Kr 429,— | 224 sider | Utgitt september 2023
Fagbokforlaget

Kontaktinformasjon og presseeksemplar:

For kontaktinformasjon til forfatterne, presseeksemplar eller annet vedrørende boken, kontakt undertegnede.

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811
Mona Bruvik

Mona Bruvik

Pressekontakt Markedskonsulent Humaniora og samfunnsfag 99589615
Jens Helleland Ådnanes

Jens Helleland Ådnanes

Pressekontakt Markedskonsulent Sykepleie og psykologi 90745151

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge