Gå videre til innhold
Studieferdigheter – hvordan bli en fagperson?

Pressemelding -

Studieferdigheter – hvordan bli en fagperson?

Hovedmålet med å være student er ikke bare å bestå eksamen eller få gode karakterer, men å bli en fagperson i et fagfellesskap. Dette perspektivet bør styre alt studenter gjør i studietiden – fra litteratursøk og akademisk skriving til gruppearbeid og stressmestring – slik at alle skal få så mye som mulig ut av en periode som for mange kan være preget av frustrasjon og usikkerhet.

De fleste bøker om «studieteknikk» fokuserer på å memorere korrekte svar før eksamensdagen. Denne boken tilbyr i stedet verktøy og øvelser studenter kan bruke for å utvikle ferdighetene de trenger, ikke bare i studiene, men også i fremtidens arbeidsliv: emosjonell intelligens, kreativitet, forestillingsevne, kognitiv fleksibilitet, samarbeidsevne og ikke minst evnen til å lære seg stadig nye ferdigheter.


Stefan Fisher-Høyrem elsker å lære nye ting, og å støtte studenter, stipendiater og kolleger som skal skrive tekster. Han har doktorgrad i historie og jobber som førstebibliotekar ved Universitetet i Agder.

«I en verden som endrer seg raskt, er det svært verdifullt å trene evnen til å forstå sammenhenger og lære seg nye ferdigheter. Denne boken inviterer til dette arbeidet og er et godt hjelpemiddel.»
– Idar Kreutzer, direktør NHO

"Praktisk guide med verdifulle innsikter og øvelser om hvordan du kan utvikle gode studieferdigheter og bli en fagperson."
– Olav Schewe, forfatter av Superstudent

Bla i boka her.

Bokinformasjon:
Studieferdigheter – hvordan bli en fagperson
Stefan Fisher-Høyrem
ISBN 9788245045949
Kr. 329,– | 168 sider | Utgitt 2024
Fagbokforlaget

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Mona Bruvik

Mona Bruvik

Pressekontakt Markedskonsulent Humaniora og samfunnsfag 99589615

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge