Gå videre til innhold
Temainnganger i praksis - norsk for studieforberedende

Pressemelding -

Temainnganger i praksis - norsk for studieforberedende

Den nye boka til Vibeke Sæther og Anita Melvold er et unikt og verdifullt verktøy for norsklærere og lærerstudenter som skal skape engasjerende og relevant undervisning i tråd med føringene i LK20.

Temainnganger i praksisnorsk for studieforberedende inneholder detaljerte undervisningsopplegg for hele norskfaget på vgs. Her finner man årshjul med trinnvise beskrivelser av temaperioder for alle de tre årene. Opplegget er basert på et gjennomtenkt progresjons- og vurderingsløp, og boka vil være en god støtte for lærere som må gjøre tøffe prioriteringer av fagstoff, som opplever mangel på tid, vurderingspress m.m. Dybdelæring, danning, de tre tverrfaglige temaene og kjerneelementene i faget utgjør det viktige grunnlaget for oppleggene som presenteres.

Med boka følger nettressurser til bruk i elevenes muntlige og skriftlige arbeid og i vurderingsarbeidet.

Bla i boka her.

Bokinformasjon:
Temainnganger i praksis - norsk for studieforberedende
Vibeke Sæther og Anita Melvold
ISBN 9788245047271
Kr. 629,– | 461 sider | Utgitt 2024
Fagbokforlaget

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Mona Bruvik

Mona Bruvik

Pressekontakt Markedskonsulent Humaniora og samfunnsfag 99589615

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge