Gå videre til innhold
Foto: Hyejin Kang/Shutterstock
Foto: Hyejin Kang/Shutterstock

Nyhet -

Ny bok: Diskrimineringsvern i arbeidslivet

Etter all oppmerksomheten rundt #metoo, trakassering og ulike typer diskriminering i arbeidslivet, er det mange som nå har fokus på å bygge gode rutiner for både å forebygge diskriminering og trakassering, men også for hvordan man skal håndtere varsling og saker som dukker opp. Advokat Brit Djupvik Semner har gode råd og hjelp til dette arbeidet.

Diskrimineringsvern i arbeidslivet handler om likestillings- og diskrimineringslovens regler som gjelder i arbeidslivet. Også arbeidsmiljølovens regler om diskrimineringsvern er omtalt i håndboken. Det er også gitt en kort omtale av ny diskrimineringsombudslov.

Likestillings- og diskrimineringsloven samler fire tidligere diskrimineringslover i én lov. I boken omtales de enkelte grunnlag som gis diskrimineringsvern, og forbudet mot trakassering og seksuell trakassering. Reglene om positiv særbehandling og arbeidsgivers aktivitetsplikt for å hindre at det skjer diskriminering i virksomheten, og plikt til å forebygge trakassering omtales også.

Boken er en praktisk oppslagsbok for arbeidsgivere, organisasjoner, fagforeninger og tillitsvalgte og andre som søker informasjon om likestillings- og diskrimineringslovgivningen.

Brit Djupvik Semner er advokat. Hun er Master of Law in European Union Law (Employment) fra University of Leicester. Hun er medforfatter av Likestillings- og diskrimineringslovene med kommentarer, Fagbokforlaget 2008.

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811
Mona Bruvik

Mona Bruvik

Pressekontakt Markedskonsulent Humaniora og samfunnsfag 99589615
Jens Helleland Ådnanes

Jens Helleland Ådnanes

Pressekontakt Markedskonsulent Sykepleie og psykologi 90745151

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge