Følg Fagbokforlaget

Ny bok: Diskrimineringsvern i arbeidslivet

Nyhet   •   aug 31, 2018 12:08 CEST

Foto: Hyejin Kang/Shutterstock

Etter all oppmerksomheten rundt #metoo, trakassering og ulike typer diskriminering i arbeidslivet, er det mange som nå har fokus på å bygge gode rutiner for både å forebygge diskriminering og trakassering, men også for hvordan man skal håndtere varsling og saker som dukker opp. Advokat Brit Djupvik Semner har gode råd og hjelp til dette arbeidet.

Diskrimineringsvern i arbeidslivet handler om likestillings- og diskrimineringslovens regler som gjelder i arbeidslivet. Også arbeidsmiljølovens regler om diskrimineringsvern er omtalt i håndboken. Det er også gitt en kort omtale av ny diskrimineringsombudslov.

Likestillings- og diskrimineringsloven samler fire tidligere diskrimineringslover i én lov. I boken omtales de enkelte grunnlag som gis diskrimineringsvern, og forbudet mot trakassering og seksuell trakassering. Reglene om positiv særbehandling og arbeidsgivers aktivitetsplikt for å hindre at det skjer diskriminering i virksomheten, og plikt til å forebygge trakassering omtales også.

Boken er en praktisk oppslagsbok for arbeidsgivere, organisasjoner, fagforeninger og tillitsvalgte og andre som søker informasjon om likestillings- og diskrimineringslovgivningen.

Brit Djupvik Semner er advokat. Hun er Master of Law in European Union Law (Employment) fra University of Leicester. Hun er medforfatter av Likestillings- og diskrimineringslovene med kommentarer, Fagbokforlaget 2008.