Gå videre til innhold
Anna Rogstad var Norges første kvinne på Stortinget i 1911.
Anna Rogstad var Norges første kvinne på Stortinget i 1911.

Pressemelding -

BIOGRAFI: Anna Rogstad - Kampen for en mer praktisk skole

Anna Rogstad (1854–1938) er en betydningsfull person i norsk utdanningshistorie. Innsatsen hun la ned for jentenes praktiske utdanningsmuligheter, for lærerinnenes faglige organisering og for å skape gode lærebøker, var formidabel.

Før 1910 var det utenkelig at kvinner kunne bli skoleledere. Takket vært Rogstads evne til å organisere lærerinnene til kamp for denne retten ble dette mulig. Som feminist sto Rogstad i første rekke i kvinnenes stemmerettskamp etter 1880-tallet. I 1911 og 1912 ble hun landets første kvinnelige stortingsrepresentant.

Dette er en bok om Anna Rogstads mangfoldige liv og virke. Den betegnes som en pedagogisk biografi for å synliggjøre at det særlig er de faglige og pedagogiske sidene ved Rogstads liv som vektlegges. Hennes kamp for en mer praktisk skole preget hennes liv og har satt solide spor i norsk skolehistorie. I denne boka skal vi følge disse sporene.

«Idealet er den ordnede frihet. Meget lettere er det å innføre en militærdisiplin. Men den fører ikke frem til skolens oppgaver og mål. Og den har ingen blivende verdi for eleven. De unge skal lære å disiplinere seg selv, det er kultur og disiplin de skal tilegne seg. Da vil livet fremover ikke bli så vanskelig å leve.»
- Anna Rogstad


Bokinformasjon
Anna Rogstad - Kampen for en mer praktisk skole
Forfatter: Willy Aagre
ISBN: 9788245037173
Pris: 499,-
Utgis: 2024
Fagbokforlaget

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Lena Borge

Lena Borge

Markedskonsulent Lærerutdanningen

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge