Gå videre til innhold
Det store digitaliseringseksperimentet i skolen av Marte Blikstad-Balas m.fl.

Pressemelding -

Det store digitaliseringseksperimentet i skolen av Marte Blikstad-Balas m.fl.

Marte Blikstad-Balas, Per Kornhall og Jenny Maria Nilsson om skoleutvikling og digitalisering av skolen.

Det er vanskelig å tenke seg en skole helt uten datamaskiner. Forfatterne av Det store digitaliseringseksperimentet vil heller ikke se for seg en slik skole, men vil stille noen vesentlige spørsmål knyttet til bruken av datamaskiner og digitale verktøy i klasserommet, og hvem denne utviklingen er til det beste for.

Hva sier forskningen om dette? Hva er målet med forandringen? Hva ønsker vi at skolen skal være?
Og hvor er læreren oppi det hele?

I denne boka har en norsk forsker, en svensk ekspert og en svensk journalist skrevet om elever og bruk av digitale verktøy i klasserommet. Vi har bedt dem om å være kritiske og stille spørsmål. Det har de også vært. Resultatet har blitt denne svært grundige og tankevekkende boka.

For kontaktinformasjon til forfatter, presseeksemplar eller annet materiell, kontakt undertegnede.

Marte Blikstad-Balas er professor ved Universitetet i Oslo. Hun har i mange år forsket på hvordan digitalisering endrer den norske skolehverdagen for både elever og lærere.

Per Kornhall er ekspert og forfatter med fokus på skolespørsmål. Han inngår bl.a. i et nettverk av eksperter tilknyttet EU-kommisjonen og er også leder for interesseorganisasjonen Läromedelsförfattarna.

Jenny Maria Nilsson er svensk journalist og forfatter. I over ti år har hun kartlagt og skrevet om svensk skole og den digitaliseringen som har skjedd der, for noen av de største dagsavisene.

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811
Mona Bruvik

Mona Bruvik

Pressekontakt Markedskonsulent Humaniora og samfunnsfag 99589615
Jens Helleland Ådnanes

Jens Helleland Ådnanes

Pressekontakt Markedskonsulent Sykepleie og psykologi 90745151

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge