Gå videre til innhold
Fellesbarnehagen

Pressemelding -

Fellesbarnehagen

Styring, ledelse og samarbeid

Tid for å utvikle Fellesbarnehagen! Denne boken handler om hvordan styring, ledelse og samarbeid kan bidra til å realisere Fellesbarnehagen.


Fellesbarnehagen er en barnehage for alle barn, der målet er integrering i samfunnets fellesskap. Over 90 prosent av alle barn i Norge går i barnehagen, den er en nesten universell ordning. En fellesbarnehage forutsetter at alle barn sikres samme høye kvalitet. En slik barnehage er et viktig demokratisk prinsipp, og må nedfelles i styring, ledelse og samarbeid. Styring skal sikre kvalitet og måloppnåelse, sikre at demokratiske vedtak gjennomføres, koordinere oppgaver og sørge for at rettigheter og plikter ivaretas. Ledelse skal påvirke og støtte de ansatte i å realisere Fellesbarnehagens mål. Samarbeid kan bidra til å utvikle et felles verdigrunnlag og øke Fellesbarnehagens handlingskapasitet.

Ann Kristin Larsen og Mette Vaagan Slåtten er begge dosenter i organisasjon og ledelse ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet.

ISBN: 9788245034974 | Sider: 247 | kr 389,-

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811
Mona Bruvik

Mona Bruvik

Pressekontakt Markedskonsulent Humaniora og samfunnsfag 99589615
Jens Helleland Ådnanes

Jens Helleland Ådnanes

Pressekontakt Markedskonsulent Sykepleie og psykologi 90745151

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge