Gå videre til innhold
Grønn markedsføringsledelse

Pressemelding -

Grønn markedsføringsledelse

Professor Arne Nygaard er aktuell med den første norske læreboken om bærekraftig entreprenørskap, strategi og markedsføring. Ideene til Grønn markedsføringsledelse kom som en reaksjon på stadig mer dystopiske medier, aktivister, forskere og politikere. Nygaard observerte en sterk tro på at man politisk kan regulere og kontrollere seg frem til bærekraftige løsninger.

Imidlertid krever de største miljømessige utfordringene ikke flere regler, men økt innovasjon og entreprenørskap, mener Arne Nygaard.

Boken er inspirert av markedsorientert entreprenørskap, drevet av enten teknologiske innovasjoner eller spesifikk etterspørsel i markedet. Sammen fører disse til en omfattende «disruptiv» endring i retning av bærekraftig utvikling. Nygaard ser på hvordan kunder, bedrifter og organisasjoner kan være viktige endringsagenter for å sikre en bærekraftig utvikling, både på kort og lang sikt.

Arne Nygaard er professor ved Høyskolen Kristiania. Nygaard har publisert mer enn 50 vitenskapelige artikler, 7 bøker samt kommentarer og artikler om bedriftsøkonomiske temaer i populærpresse og aviser. Han har tidligere vært leder for doktorgradsprogrammet i markedsføring ved Handelshøyskolen BI og gjesteredaktør i Journal of Business Strategy and the Environment.

Les smakebit fra boken her.

Kontaktinformasjon forfatter og presseksemplar:

Arne Nygaard, Arne.Nygaard@kristiania.no , mobil 952 43 656

For presseeksemplar eller annet materiell, kontakt undertegnede. 

Related links

Emner


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811
Mona Bruvik

Mona Bruvik

Pressekontakt Markedskonsulent Humaniora og samfunnsfag 99589615
Jens Helleland Ådnanes

Jens Helleland Ådnanes

Pressekontakt Markedskonsulent Sykepleie og psykologi 90745151

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge