Gå videre til innhold
Grunnloven fastslår at alle har rett til miljø, men hva betyr det?

Pressemelding -

Grunnloven fastslår at alle har rett til miljø, men hva betyr det?

Grunnlovens § 112 gir ved første øyekast oss alle en rett til et bærekraftig og helsebringende miljø, men hva innebærer det egentlig å ha en slik rettighet, hvilke forpliktelser pålegger den staten? i den nye boken Mellom jus og politikk - Grunnloven § 112 utforsker forskere og praktikere med bakgrunn i rettsvitenskap, statsvitenskap og filosofi Grunnlovens miljøparagraf. Boken lanseres på Tøyen hovedgård tirsdag 17. september klokken 19.00.

Før Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte staten høsten 2017, hadde betydningen av Grunnloven § 112 - miljøparagrafen - aldri blitt utfordret ved en domstol. Saken har skapt enormt engasjement og reaksjonene varierer fra skyhøy optimisme til brennende harme. De spørsmålene som reises, strekker seg langt ut over motsetningene mellom olje og miljø og angår grunnleggende temaer for det norske rettssystemet. Saken utfordrer etablerte syn på maktfordelingen mellom Stortinget, regjeringen og domstolene og på grensene mellom jus og politikk. Noen hevder at klimakrisen stiller nye krav til hvilke argumenter og fakta som er relevante ved tolkning og anvendelse av Grunnloven.

Gjennom elleve bidrag av forskere og praktikere med bakgrunn i rettsvitenskap, statsvitenskap og filosofi utforsker denne boken Grunnlovens miljøparagraf. Gjennom bidrag om bestemmelsens forhistorie, innhold og anvendelse, betydningen av internasjonal rett, domstolenes egnethet til å avgjøre saker som det pågående klimasøksmålet og mulige anvendelse i andre sammenhenger belyser boken ulike sider av § 112.

I tillegg til redaktørene Ole Kristian Fauchald og Eivind Smith, inneholder boken tekster av Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes, Hans Christian Bugge, Dagny Ås Hovind, James May, Ingunn Elise Myklebust, Anna Nylund, Øyvind Stokke, Gøran Østerman Thengs og Øyvind Østerud.

LANSERING:
Fagbokforlaget og Klimahuset, Naturhistorisk museum, inviterer til lansering:

Sted: Tøyen hovedgård, Oslo
Tid: Tirsdag 17. september, klokken 19.00

Møt professor Eivind Smith, professor Ole Kristian Fauchald og David Richard Boyd, professor og FNs spesialrapportør på menneskerettigheter og miljø, når de snakker om hva det innebærer å ha rett til et miljø. Kjetil Wiedswang vil bidra med et innlegg om miljø og miljøpolitikk i domstolene. 

Les mer om lanseringen her.

KONTAKTINFORMASJON:
Eivind Smith, e-post eivind.smith@jus.uio.no, telefon 22859418
Ole Kristian Fauchald, e-post o.k.fauchald@jus.uio.no, telefon 22850242

Related links

Emner


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge