Gå videre til innhold
Hjernemysterier – moderne nevrovitenskap i en ledelseskontekst

Pressemelding -

Hjernemysterier – moderne nevrovitenskap i en ledelseskontekst

herHjerneforskningen er i rivende utvikling, og de siste tiårene har gitt oss mye kunnskap om hjernen. I sin nye bok forteller Kari J. Kværner om hjernens nøkkelrolle i ledelse. Om hvordan hjernen får oss til å fungere – som ledere, medarbeidere og i team. Ny kunnskap gjør det mulig å forstå hvorfor vi selv og andre omkring reagerer og handler som vi gjør. Hjernemysterier. Å lede seg selv og andre lanseres på Litteraturhuset (Oslo) torsdag 19. mars klokken 15:30.

– Jeg brenner for å dele hjernekunnskap som kan hjelpe oss å forstå ledelse, medarbeiderskap og endring, det er min motivasjon for boken. For meg har det hjulpet å forstå hvorfor jeg reagerer som jeg gjør og hvorfor jeg lykkes den ene gangen og feiler den neste selv om jeg har samme strategi for å få det til. Varig endring er mulig og handler om vedvarende innsats for å automatisere rutiner og etablere vaner. Heldigvis har hjernen stor endringskapasitet. Det betyr at det er mulig å lede oss selv og andre på nye måter, det har jeg selv erfart. Den viktigste oppgaven er å skape mening i situasjoner slik at beslutninger lar seg gjennomføre, ikke beslutningen i seg selv, innleder Kværner.

Moderne nevrovitenskap har gitt oss «hjernens mikroskop». Når vi med hjerneskanning og nye metoder kan studere hjernen mens vi gir folk oppgaver, kan vi se hvordan hjernen fungerer fysisk mens aktivitetene utføres, enten det gjelder hva som påvirker våre handlevaner, idrettsprestasjoner eller hvordan makt utøves i situasjoner under press. Bokens sentrale begrep, nevroledelse, er kunnskap om hjernen satt i et ledelsesperspektiv.

Kari J. Kværner er lege, leder, gründer og Norges første kvinnelige professor i øre-nese-hals-medisin. I dag er hun senterdirektør for et stort forsknings- og innovasjonssenter ved Oslo universitetssykehus, og professor i helseinnovasjon ved Handelshøyskolen BI.​

Boken er i salg fra tirsdag 25. februar og lanseres på et arrangement 19. mars. 

LANSERING:
Tid: Torsdag 19. mars, klokken 15:30
​​Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo
​​Les mer om lanseringen her.


Kontaktinformasjon forfatter og presseksemplar:

Kari J. Kværner kkvarner@gmail.com 41670901

For presseeksemplar eller annet materiell, kontakt undertegnede. 


Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811
Mona Bruvik

Mona Bruvik

Pressekontakt Markedskonsulent Humaniora og samfunnsfag 99589615
Jens Helleland Ådnanes

Jens Helleland Ådnanes

Pressekontakt Markedskonsulent Sykepleie og psykologi 90745151

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge