Gå videre til innhold
Pedagogiske handlinger - kommer i mars 2024.
Pedagogiske handlinger - kommer i mars 2024.

Pressemelding -

Hva er en pedagogisk handling?

En pedagogisk handling bør være en handling som har som mål å fremme læring. Men hvordan skal vi velge rett handling? Vi kan få elevene til å pugge, øve og repetere. Som lærere kan vi påminne, formane, kritisere og rettlede elevene. Men vi kan også godkjenne, belønne og anerkjenne handlingene deres.

Hvordan kan vi forstå og skape kunnskap rundt pedagogiske handlinger? Gjennom empiriske studier og begrepslige refleksjoner vil denne boken bygge bro mellom forskning og praksis, og mellom teori og handling. Derfor inneholder alle kapitlene en praktikerrefleksjon. Hvert kapittel ser spesielt på et spesifikt element av pedagogiske handlinger, diskutert gjennom teoretiske diskurser og praktiske eksempler. Noen kapitler vektlegger de mellommenneskelige aspektene av pedagogiske handlinger, som kommunikasjon, relasjonsbygging og konflikthåndtering. Andre kapitler reflekterer over de mer strukturelle aspektene av pedagogisk praksis.Bokinformasjon

Pedagogiske handlinger
Redaktører: Tobias Werler og Herner Sæverot
ISBN: 9788245047509
Pris: 499,-
Utgis: 2024
Fagbokforlaget

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Lena Borge

Lena Borge

Markedskonsulent Lærerutdanningen

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge