Gå videre til innhold
Den nye boken «Hvordan forstå globalisering» gir en original inngang til fenomenet og begrepet.
Den nye boken «Hvordan forstå globalisering» gir en original inngang til fenomenet og begrepet.

Pressemelding -

Hvordan skal man forstå globalisering — Seks begrepspar som forklarer verden

Globalisering handler om hvordan teknologi, økonomi, klima, kultur og politikk – og mye annet – skaper likheter og forskjeller på kryss og tvers av samfunnene vi lever i.

Boken Hvordan forstå globalisering av Hans Erik Næss tilbyr en original inngang til dette fenomenet og begrepet. Den tar utgangspunkt i seks begrepspar som definerer sosialt liv: frihet og ufrihet, likheter og forskjeller, individualisering og fellesskap, konkurranse og samarbeid, tillit og mistillit, rettferdighet og urettferdighet. Disse dimensjonene er relasjonelle fordi det ene ikke kan forstås uten det andre, og de er nyttige fordi de hjelper oss til å forstå globaliseringens mest markante trekk: at verden på en og samme tid både samles og splittes av de samme kreftene.

Les i et utdrag av boken her.


Hans Erik Næss
er professor ved Høyskolen Kristiania.

Bokinformasjon:
Hvordan skal man forstå globlaisering - Seks begrepspar som forklarer verden
Hans Erik Næss
ISBN 9788245040302
Kr 399,— | 224 sider | Utgitt 2023
Fagbokforlaget

Kontaktinformasjon:

For mer informasjon, kontakt med forfatteren eller presseksemplar, kontakt undertegndede.

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811
Mona Bruvik

Mona Bruvik

Pressekontakt Markedskonsulent Humaniora og samfunnsfag 99589615
Jens Helleland Ådnanes

Jens Helleland Ådnanes

Pressekontakt Markedskonsulent Sykepleie og psykologi 90745151

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge