Gå videre til innhold
Om profesjonalisering av karriereveilederrollen i Norge
Om profesjonalisering av karriereveilederrollen i Norge

Pressemelding -

Ikke bare god å snakke med

Veiledningssamtaler om karriere omfatter store og små spørsmål knyttet til liv, læring og arbeid. Karriereveiledning handler om å utvikle veisøkers kompetanse til å håndtere utfordringer og valg som ulike overganger i karrieren fører med seg.

I denne antologien er ambisjonen å ta spørsmål knyttet til profesjonalisering av karriereveilederrollen et skritt videre. Bokens utgangspunkt er at det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning nå er på plass. Rammeverkets definisjoner av kjernebegreper som karriere, karriereveiledning, karrierelæring, livslang karriereveiledning og veilederkompetanse er utgangspunkt for alle kapitlene i denne antologien.

Bokinformasjon
Ikke bare god å snakke med
Redaktører: Inger Marie Bakke, Ingrid Bårdsdatter Bakke og Torild Schulstok
Pris: 649-
ISBN: 9788245042788
Utgitt: 2024
I salg nå!

Fagbokforlaget

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Lena Borge

Lena Borge

Markedskonsulent Lærerutdanningen

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge