Gå videre til innhold
Klimasøksmålet opp i Høyesterett: Her er boken om bakgrunnen for saken

Pressemelding -

Klimasøksmålet opp i Høyesterett: Her er boken om bakgrunnen for saken

Juristene Ole Kristian Fauchald og Eivind Smith har redigert boken Mellom jus og politikk: Grunnloven § 112 i forbindelse med det historiske klimasøksmålet, som skal opp til behandling i Høyesterett neste uke. 4. november begynner saken, som berører en paragraf som aldri tidligere har blitt behandlet i norsk rett.

Før Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte staten høsten 2017, hadde betydningen av Grunnloven § 112 - miljøparagrafen - aldri blitt utfordret ved en domstol. Saken har skapt enormt engasjement og reaksjonene varierer fra skyhøy optimisme til brennende harme. Neste uke er begynnelsen på slutten på saken, en historisk rettsak som berører helt grunnleggende spørsmål for det norske rettssystemet.

De spørsmålene som reises i saken, strekker seg langt ut over motsetningene mellom olje og miljø. Saken utfordrer etablerte syn på maktfordelingen mellom Stortinget, regjeringen og domstolene, og på grensene mellom jus og politikk. Noen hevder at klimakrisen stiller nye krav til hvilke argumenter og fakta som er relevante ved tolkning og anvendelse av Grunnloven.

Gjennom elleve bidrag av forskere og praktikere med bakgrunn i rettsvitenskap, statsvitenskap og filosofi utforsker denne boken Grunnlovens miljøparagraf. Gjennom bidrag om bestemmelsens forhistorie, innhold og anvendelse, betydningen av internasjonal rett, domstolenes egnethet til å avgjøre saker som det pågående klimasøksmålet og mulige anvendelse i andre sammenhenger belyser boken ulike sider av § 112.

Boken ble utgitt i september 2019.

Presseeksemplar og forfatterkontakt:
For tilsendt bok/manus og for å komme i kontakt med forfatterne, send en mail eller ring glenn.mangeroy@fagbokforlaget.no / 975 56 626

Innholdsfortegnelse:

Innledende betraktninger (Ole Kristian Fauchald og Eivind Smith)

DEL 1: Historisk og komparativ kontekst

 • Grunnlovsbestemmelsen om miljøvern: Hvordan ble den til? (Hans Christian Bugge)
 • The Norwegian constitutional right to a healthy environment in global context (James May)

DEL 2 Jus og politikk

 • Domstolene i grenseland mellom jus og politikk (Øyvind Østerud)
 • Den politiske offentligheten og klimasøksmålet: En radikaldemokratisk analyse (Øyvind Stokke)

DEL 3 Domstolenes egnethet i miljøretten

 • Klima, miljø og domstoler i et komparativt perspektiv (Anna Nylund)
 • Overprøving av vedtak i miljøsaker – i domstol eller klagenemnd? (Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes)

DEL 4 Hvordan forstå Grunnloven § 112?

 • En sann rett med modifikasjoner? Om Grunnloven § 112 første og tredje ledd (Gøran Østerman Thengs)
 • Miljøparagrafen – kritisk lest (Eivind Smith)
 • Krav til utredning av klimavirkninger: Grunnlovens § 112 annet ledd (Dagny Ås Hovind)

DEL 5 Miljøparagrafens anvendelse på særlige områder

 • Nedbygging av strandsona og Grunnlova § 112 (Ingunn Elise Myklebust og Ole Kristian Fauchald)
 • Har § 112 selvstendig betydning for vern av villaksen? (Ole Kristian Fauchald)

Related links

Emner


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Glenn Jensen Mangerøy

Glenn Jensen Mangerøy

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Samfunnsfag og humanistiske fag. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97556626

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge