Gå videre til innhold
Koronakrisen sett fra et juridisk perspektiv

Pressemelding -

Koronakrisen sett fra et juridisk perspektiv

Da pandemien traff Norge i mars 2020 utløste den en kjedereaksjon av rettslige reguleringer. Smitteverntiltak måtte på plass og løpende tilpasses smittesituasjonen, alt gjennom ulike former for rettslige reguleringer eller anbefalinger til befolkningen. Samtidig måtte et stort antall eksisterende lover endres på kort tid for å møte organisatoriske, sosiale og økonomiske utfordringer med smitteverntiltakene. Også kompetansen mellom krisens aktører – som regjeringen, helsemyndighetene, Stortinget og kommunene – måtte avklares. Nå utgis boken som ser på den juridiske håndteringen av koronakrisen.

En varslet krise
— Selv om pandemi var en varslet krise, var ingen stater forberedt på hva den ville kreve av oss alle. Vi sto ikke bare overfor en helsekrise. Vi sto også overfor en politisk, rettslig og økonomisk krise som vi ennå ikke har sett slutten på, sier de tre redaktørene for boken, Benedikte M. Høgberg, Eirik Holmøyvik og Christoffer Conrad Eriksen.

På den ene siden ledet folkehelsekrisen til at rettslige reguleringer ble tvunget ut av sine normale rammer og inn i krisens rammer. På den andre siden satte både nasjonal og internasjonal rett en ramme for myndighetenes håndtering av krisen. Denne boken handler derfor om hvordan pandemien påvirket norsk rett og hvilke rammer retten satte for håndteringen av pandemien. Boken ser også fremover og spør etter hva vi kan vi lære av Covid-19-pandemien til neste pandemi og neste krise.

Tilegnet fremtidens jurister
— Ved nedstengningen 12. mars 2020 var det et savn for oss at fortidens jurister ikke hadde skrevet den rettslige historien om spanskesyken – en krise som tok over etter første verdenskrig og som ble etterfulgt av forbudstid, økonomisk krise og annen verdenskrig. Kriser avler gjerne kriser og det er grunn til å være årvåken når mye av rettstilstanden endres i løpet av få uker. Og kanskje var det slik da pandemien kom, at det var vi som ikke var årvåkne nok. Boken er derfor tilegnet fremtidens jurister, forteller de tre forskerne.

  Boken er altså i før­ste rekke skrevet for dagens og morgendagens jurister. Men også samfunnsvitere, medisinere, journalister, politikere og andre samfunnsinteresserte vil i denne boken finne mye kunnskap om krisehåndtering som ikke bare er relevant for jussen, men som har betydning for alle deler av samfunnet.

  Et stort samarbeidsprosjekt
  For å få frem bredden i problemstillinger og rettsområder, er boken et samarbeidsprosjekt der mer enn tjue fremtredende juridiske forskere fra til sammen sju ulike forskningsinstitusjoner deltar, alle med bidrag innenfor eget fagområde. Blant bokens sentrale rettsområder er stats- og forvaltningsrett, menneskerettigheter, helse- og velferdsrett, EØS-rett, konkursrett, arbeidsrett, barnevern og prosess- og strafferett.

  — Fra Fagbokforlagets side var vi aldri i tvil om denne boken skulle utgis, sier juridisk forlagsredaktør Marius Gulbranson Nordby, vi hadde troen på prosjektet fra første stund, selv om ingen visste hvordan krisen ville skride frem og hva vi måtte analysere eller forkaste underveis.

  Etter mye arbeid og nesten på dagen tre år etter at Norge stengte ned, lanseres boken på Kulturhuset i Oslo i morgen, 16. mars.

  Om bokens redaktører:
  Benedikte M. Høgberg (f. 1972) er professor i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har ledet eller bistått i flere offentlige utredninger, herunder ledet Beredskapshjemmelutvalget i 2018–19. Hennes særlige fagområder er statsforfatningsrett, menneskerettigheter og for­valtningsrett.

  Eirik Holmøyvik (f. 1978) er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han har bistått i flere offentlige utredninger og har vært Norges utsending til Veneziakommisjonen siden 2016. Hans særlige fagområder er statsforfatningsrett, menneskerettigheter og rettshistorie.

  Christoffer C. Eriksen (f. 1974) er professor i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har bistått i flere offentlige utredninger, herunder evalueringen i 2017-18 av norsk militær deltagelse i Libya i 2011. Hans særlige fagområder er EU/EØS-rett, statsforfatningsrett og forvalt­ningsrett.

  Kontaktinformasjon:
  Eirik Holmøyvik, mobil 91680276, Eirik.Holmoyvik@uib.no
  Christoffer C. Eriksen, mobil 99327684, c.c.eriksen@jus.uio.no

  Bokinformasjon:
  Kriseregulering — Lovgivning under koronakrisen
  Benedikte M. Høgberg (red.), Eirik Holmøyvik (red.) og Christoffer C. Eriksen (red.)
  Fagbokforlaget | ISBN 9788245035537 | Kr 999,— | 861 sider
  Utgitt mars 2023

  For mer opplysninger om boken eller presseeksemplar, kontakt undertegnede.

  Related links

  Emner

  Kategorier


  Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

  www.fagbokforlaget.no

  Kontakter

  Ingrid Krøvel-Velle

  Ingrid Krøvel-Velle

  Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811

  Fagbokforlaget

  Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

  Fagbokforlaget

  Kanalveien 51
  5068 Bergen
  Norge