Gå videre til innhold
Ola Innset: Markedsvendingen – Nyliberalismens historie i Norge
Ola Innset: Markedsvendingen – Nyliberalismens historie i Norge

Pressemelding -

Lanseres i dag: Bok om nyliberalismens historie i Norge

Torsdag 17. august lanseres en ny bok om nyliberalismens historie i Norge. Forfatter og historiker Ola Innset møter Tankesmien Agendas leder Trygve Svensson til en samtale om nyliberalisme og sosialdemokrati, om økonomi, staten og markedene, og om endringen av den styringsideologien som påvirker oss alle. Bokbadet strømmes til alle interesserte.

Siden slutten av 1970-tallet har det norske samfunnet blitt stadig mer formet av markedsmekanismer. Har markedet vært tjener, herre, eller begge deler? Og kan man stille likhetstegn mellom marked og nyliberalisme?

Dette blir sentrale spørsmål når Ola Innset, forfatter av den nye boken Markedsvendingen, møter Tankesmien Agendas leder Trygve Svensson til et digitalt bokbad.

Arrangementet starter klokken 19, og strømmes fra Fagbokforlagets Facebookside. Det kan også sees på Tankesmien Agendas nettsider.

Nyansert framstilling
Omdannelsen av Norge til et markedssamfunn er blitt misforstått, karikert og til og med benektet. Markedsvendingen – Nyliberalismens historie i Norge gir en nyansert framstilling av hva som skjedde, hvordan det skjedde, og hvorfor det skjedde. Les mer om boken.

Om forfatteren
Ola Innset (f. 1985) har doktorgrad i historie fra European University Institute. Han har skrevet flere bøker og har blant annet vunnet History of Economics Societys Dorfman-pris for avhandlingen som resulterte i boka Reinventing Liberalism (Springer, 2020).

Related links

Emner


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Glenn Jensen Mangerøy

Glenn Jensen Mangerøy

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Samfunnsfag og humanistiske fag. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97556626

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge