Følg Fagbokforlaget

Mellom selvbestemmelse og tvang

Pressemelding   •   mai 08, 2018 14:13 CEST

Foto: Rawpixel/Unsplash

Hvordan kan man best ta vare på både rettsikkerheten og menneskeverdet til de menneskene vi er usikre på om er i stand til å vite sitt eget beste? I en ny bok diskuterer ni rettsforskere de problemstillingene som kan oppstå i dette skjæringspunktet fra et juridisk perspektiv.

Daglig står ansatte i helse- og omsorgstjenesten overfor vanskelige situasjoner der de må avgjøre om de skal bruke tvang eller makt. Når skal pasienten selv få bestemme hva som skal skje i en gitt situasjon, og når skal de ansatte gripe inn og gi hjelp uten samtykke – til tross for at pasienten kanskje gjør motstand?

Tvang er et av de sterkeste og mest skremmende virkemidlene i helse- og omsorgstjenesten, samtidig som den enkeltes rett til selvbestemmelse over egen kropp er et grunnleggende utgangspunkt – både i forhold til jus og menneskerettigheter.

I boken Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten drøfter ni norske og danske rettsforskere de problemstillingene som oppstår i skjæringspunktet mellom selvbestemmelse og tvang. Juristenes tilnærming, diskusjoner og konklusjoner blir nødvendigvis ikke de samme som medisinernes. Hva kan juristene bidra med i denne debatten?

Ta kontakt med undertegnende for presseeksemplar, mer informasjon eller kontakt med forfatterne.

Boken diskuterer blant annet:

 • Det menneskerettslige vernet mot tvang
 • Forståelsen av tvangsbegrepet
 • Avgrensing av begrepene tvang og makt
 • Barns rettsikkerhet i dansk psykiatri
 • Omsorgssvikt eller den enkeltes rett til å avstå fra hjelp
 • Helseforskning på barn og personer uten samtykkekompetanse
 • Medisinsk behandling av barn med interkjønn
 • Pårørendes stilling ved bruk av tvang
 • Tvangsmedisinering i psykisk helsevern

Bokens bidragsytere er:

 • Bjørn Henning, professor ved Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen
 • Karl Harald Søvig, professor og dekan ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
 • Eva Naur, lektor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet
 • Caroline Adolphsen, lektor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet
 • Henriette Sinding Aasen, professor ved Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen
 • Kariann Olsen Salte, stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen
 • Nina Sofie Len Samuelsen, førstekonsulent i Helse- og omsorgsdepartementet
 • Alice Kjellevold, professor emerita ved Det samfunnsvitenskaplige fakutlet, Universitetet i Stavanger
 • Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen

Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no