Gå videre til innhold
Boken «Barnevernledelse for framtiden» setter søkelyset på barnevernlederrollen og belyser hvordan barnevernet kan ledes og styres.
Boken «Barnevernledelse for framtiden» setter søkelyset på barnevernlederrollen og belyser hvordan barnevernet kan ledes og styres.

Pressemelding -

NY BOK: «Barnevernledelse for framtiden»

Boken Barnevernledelse for framtiden setter søkelyset på barnevernlederrollen og belyser hvordan barnevernet kan ledes og styres. Å nå målet om forsvarlig omsorg til utsatte barn og unge er et arbeid som må utvikles i tråd med god barnevernfaglig praksis, ny kunnskap og rådende normer.

Ledelsesfunksjonen i barnevernet er avgjørende for god kvalitet og understrekes i ny lovgivning og i Oppvekstreformen. Denne boka bidrar til faglig nytenkning og inspirasjon til dagens og framtidens barnevernledere.

Boka tar utgangspunkt i forventninger til dagens og framtidens barnevernledelse ut fra aktuelle utfordringer, fagledelse og barnevernlederrollen, menneskerettigheter og behovet for forvaltningsmessig og politisk styring. Bidragene diskuterer en helhetsmodell for barnevernledelse, teorier om endringsledelse og ledelse av barnevernet som lærende organisasjon. De kommer også inn på lederstøtte, samarbeid, teamledelse, personalledelse, konflikthåndtering og ledelse av et kulturbevisst barnevern.

Barnevernledelse for framtiden retter seg mot nasjonal videreutdanning i barnevernledelse og masterutdanninger i barnevern og ledelse.

Bla i et utdrag av boken her.

Om bokens redaktører:

Torill Moe er førsteamanuensis ved Nord Universitet/NTNU og emneansvarlig for den nasjonale videreutdanningen i barnevernledelse.
Øyvind Kvello er professor ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU.

Bokinformasjon:

Barnevernledelse for framtiden
Torill Moe og Øyvind Kvello (red.)
ISBN 9788245046076 | 380 sider | Kr 489,—
Fagbokforlaget | Utgitt september 2023

Kontaktinformasjon:

For mer informasjon om boken, kontakt med forfatterne eller presseksemplar, kontakt undertegnede.

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811
Mona Bruvik

Mona Bruvik

Pressekontakt Markedskonsulent Humaniora og samfunnsfag 99589615
Jens Helleland Ådnanes

Jens Helleland Ådnanes

Pressekontakt Markedskonsulent Sykepleie og psykologi 90745151

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget

Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge