Gå videre til innhold
NY BOK: Burde vi det?

Pressemelding -

NY BOK: Burde vi det?

Boken 'Burde vi det?' utforsker sentrale spørsmål om profesjonsfaglig etisk kompetanse i skolen.

Forfatteren adresserer viktige aspekter ved læreryrket, som møtet med mangfold, vår personlige innvirkning, maktdynamikken som lærere har, og håndteringen av foresatte som søker fritak.

Gjennom et menneskerettighetsbasert rammeverk gir boken ingen klare svar, men oppmuntrer til refleksjon rundt essensielle temaer i skolekonteksten. Den berører blant annet gratisprinsippet, sosial utjevning, lekser, anmerkninger, karakterer, og etiske utfordringer som skolefravær og vold.

Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Lena Borge

Lena Borge

Markedskonsulent Lærerutdanningen

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge