Gå videre til innhold
Boka «Etiske møte og problemstillingar - Løgstrup for barnehagelærarar»
Boka «Etiske møte og problemstillingar - Løgstrup for barnehagelærarar»

Pressemelding -

NY BOK: Etiske møte og problemstillingar - Løgstrup for barnehagelærarar


Etiske møte og problemstillingar - Løgstrup for barnehagelærarar presenterer utfordringar barnehagelæraren møter i arbeid med barn, foreldre og kollegaer i ein kompleks og samansett kvardag. Barnet, i skjeringspunktet mellom sårbart og kompetent, er eit gjennomgåande tema i alle kapitla. Eit anna gjennomgåande tema er at vi ikkje kan ha med andre menneske å gjere utan å halde noko av deira liv i våre hender.

Karen Ingebjørg Draugsvoll er utdanna barnehagelærar med etterutdanning i spesialpedagogikk og mastergrad i pedagogikk. Ho har lang erfaring som barnehagelærar og pedagogisk leiar. I dag arbeidar ho som spesialpedagog i barnehage og som forfattar.

Bokinformasjon:
ISBN: 9788245034998 | Utgitt januar 2022 | 226 sider | Kr 369,-

Presseeksemplar:
Kontakt undertegnede.


Related links

Emner

Kategorier


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Hanne Alice Drivenes

Hanne Alice Drivenes

Markedskonsulent Pedagogikk 97602802

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge