Gå videre til innhold
Urfolk og nasjonale minoriteter av Bengt-Ove Andreassen og Torjer A. Olsen (red.)
Urfolk og nasjonale minoriteter av Bengt-Ove Andreassen og Torjer A. Olsen (red.)

Pressemelding -

Ny bok om urfolk og nasjonale minoriteter

Innføringen av fagfornyelsen har ført til økt bevissthet om urfolk og nasjonale minoriteter i Norge. Lærere og lærerutdannere har en klar forpliktelse til å legge til rette for at alle elever får kjennskap til disse folkegruppene.

Urfolk og nasjonale minoriteter handler om vårt lands urfolk og nasjonale minoriteter. Forfatterne presenterer samene og de nasjonale minoritetene jøder, kvener/norskfinner, rom, romanifolk/tatere og skogfinner. Boka er en introduksjon til disse folkegruppenes historie, samfunnsliv og kultur, og har som formål å tilby refleksjoner knyttet til hvordan de er integrert i skolens læreplaner og undervisning. Den tar også opp hva som er den norske stats folkerettslige forpliktelser overfor disse folkegruppene.

Boka er skrevet for lærere, lærerutdannere og lærerstudenter, men vil også være av interesse for andre som vil lære mer om Norges urfolk og nasjonale minoriteter.

Bokas redaktører har vært Bengt-Ove Andreassen og Torjer A. Olsen. Andreassen er professor i religionsvitenskap ved UiT, Olsen er professor i urfolksstudier på samme sted. Bidragsytere har vært Vidar Fagerheim Kalsås, Thomas Daltveit Slettebø og Hilde Sollid. 

Les mer om boka her

Kontakt undertegnede for anmeldereksemplar eller mer informasjon.

Related links

Emner

Tags


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Lina Rasmussen

Lina Rasmussen

Markedskonsulent Pedagogikk og lærerutdanning 91187532

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge