Følg Fagbokforlaget

Ny bok om urfolk og nasjonale minoriteter

Pressemelding   •   okt 07, 2020 09:55 CEST

Urfolk og nasjonale minoriteter av Bengt-Ove Andreassen og Torjer A. Olsen (red.)

Innføringen av fagfornyelsen har ført til økt bevissthet om urfolk og nasjonale minoriteter i Norge. Lærere og lærerutdannere har en klar forpliktelse til å legge til rette for at alle elever får kjennskap til disse folkegruppene.

Urfolk og nasjonale minoriteter handler om vårt lands urfolk og nasjonale minoriteter. Forfatterne presenterer samene og de nasjonale minoritetene jøder, kvener/norskfinner, rom, romanifolk/tatere og skogfinner. Boka er en introduksjon til disse folkegruppenes historie, samfunnsliv og kultur, og har som formål å tilby refleksjoner knyttet til hvordan de er integrert i skolens læreplaner og undervisning. Den tar også opp hva som er den norske stats folkerettslige forpliktelser overfor disse folkegruppene.

Boka er skrevet for lærere, lærerutdannere og lærerstudenter, men vil også være av interesse for andre som vil lære mer om Norges urfolk og nasjonale minoriteter.

Bokas redaktører har vært Bengt-Ove Andreassen og Torjer A. Olsen. Andreassen er professor i religionsvitenskap ved UiT, Olsen er professor i urfolksstudier på samme sted. Bidragsytere har vært Vidar Fagerheim Kalsås, Thomas Daltveit Slettebø og Hilde Sollid. 

Les mer om boka her

Kontakt undertegnede for anmeldereksemplar eller mer informasjon.

Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no